20. 10. 2005

CZECH TV NEWS

CZECH TV NEWS
Po programe ČT24 sa Česká televízia rozhodla spustiť ďalší kanál, tentokrát športový.
Vo februári 2006 začne vysielať samostatný športový kanál. Termín spustenia je načasovaný na zimné olympijské hry v Turíne. Nový kanál bude vysielaný cez digitálne pozemné vysielanie ,ale aj cez satelit a káblové siete. ČT2 však zachová športy a niektoré programy sa budú vysielať paralelne. Česká televízia chce byť lídrom v digitálnom vysielaní a chce aj využiť zakúpené vysielacie práva , chce podporiť menšinové športy a získať priestor pre bohatý športový archív ČT. O pripravenosti STV veľa napovie citácia z rozhovoru z Richardom Rybníčkom v TREND-e :
Má STV aj povinnosti k plánom digitalizácie televízneho vysielania? Bez významnej finančnej podpory štátu sa to robiť nedá. Nemôžeme napríklad nakúpiť domácnostiam set top boxy, bez ktorých je digitálne vysielanie zbytočné. No s pokusným vysielaním v noci sme pripravení za istých okolností začať. Musíme však vidieť, že štát to s digitalizáciou myslí vážne, že to celé má zmysel. Potrebuje Slovensko digitalizáciu skôr, ako ju budú chcieť diváci, respektíve kým po nej nebudú hladné aj súkromné stanice? Nie. Ale posledný termín aj tak určí Európske spoločenstvo a potom nebude na výber.