20. 10. 2005

WOWSTV

WOWSTV
"Idioti, idioti, idioti skurvení !"
Pesnička
Rodinné tajomstvá
STV Neviem, komu to bolo určené? Tvorcom, vedeniu, či divákom ?