22. 10. 2005

Ground Control Operation Exodus

Ground Control Operation Exodus
"Veľké médiá s ich reality show sú najväčším príkladom hrabivosti, ktorá je príčinou ekonomickej kriminality. Spomenuté programy totiž učia ľudí, že peniazom je treba obetovať všetko," tvrdil na dnešnom sneme minister vnútra Vladimír Palko.
"Reality show veľkých médií zároveň napomáhajú vytváraniu prostredia, v ktorom sa dobre darí trestnej činnosti spojenej s drogami a obchodovaním so ženami. Samozrejme, že vždy budú médiá od ministerstva vnútra pokrytecky žiadať, aby proti tejto trestnej činnosti zasahovalo a žiadne výsledky im nebudú dosť dobré." "Médiám chýba sebareflexia. V Záhorskej Bystrici pôsobí mediálny gang, ktorý pôsobí na ministerstvo už tri roky spôsobom, ktorý nemá obdobu v civilizovanej krajine. Pomenovať toto mediálne gangsterstvo je pre ostatné médiá nedotknuteľné tabu.Za dobrú správu považujem to, že KDH sa rozhodlo toto médium bojkotovať a sme tu, živí a zdraví. Navyše, KDH má 11 percent a milovaná strana tohto média dve percentá. To sa tak stáva. Nepoctivý býva občas i totálne neschopný.KDH sa teší zo slobody médií, ale želá si aj slobodu prejavu o médiách. KDH by sa malo preto zasadiť za vznik nestranného výskumu o pôsobení médií v slovenskej spoločnosti, vykonávaného štátnou alebo neštátnou inštitúciou. Domnievam sa tiež , že Slovensko potrebuje úplne novú generáciu mladých žurnalistov -rebelov, ktorí odmietnu súčasnú mediálnu plytkosť Som presvedčený, že táto nová vlna príde a s ňou aj ďalšie veľké chvíle Kresťanskodemokratického hnutia". Amen.