17. 10. 2005

STV DABING, s.r.o.

STV DABING, s.r.o.
V roku 2003 prekvapilo Radu , že v STV má dabing od začiatku septembra na starosti Ing. Igor Caban. Tým sa stalo, že Ing. Caban začal kontrolovať sedem dabingových štúdií STV. Sám Ing Caban však v tom čase bol v konflikte záujmov, keďže podľa výpisu z OR Okresného súdu Košice I bol a doteraz je konateľom spol. s r.o. CABO so sídlom v Košiciach,Viedenská 11 ,Košice 040 13 , ktorá má v predmete činnosti okrem iného aj sprostredkovanie výroby zvukových a obrazových záznamov, ale aj poľnohospodársku výrobu vrátane predaja poľnohospodárskych produktov.Má však aj živnosť -Ing. Igor Caban, CABO, Teplého 960/11, Košice . Ústredný riaditeľ STV Richard Rybníček vtedy uviedol, že Ing. Caban je v absolútnom poriadku a pôsobí v STV a nevlastní žiadne dabingové štúdio. Je to človek, ktorý je v tíme a je poverený úlohami a činnosťou, aby istým spôsobom rokoval s externým prostredím a dohadoval výroby za čo najnižšie ceny. Je to zodpovedný človek, člen tímu a dabingom sa dlhodobo zaoberá. Je to človek, za ktorého Richard Rybníček ručí a osobne mu dôveruje. Tomu pevne verím dnes už aj ja . STV totiž poskytla spoločnosti STV Production & Technology, s.r.o., celý dabing do prenájmu aj s pozemkom. Neexistoval pritom nijaký finančný audit o výhodnosti tohto kroku zo strany STV.Už vtedy som sa obával straty kontroly nad činnosťou dcérskych spoločností. A stalo sa. Vzápätí, bez akejkoľvek možnosti kontroly, prenajala STV Production & Technology, s.r.o ,v zastúpení konateľa Ing. Marcela Paru, všetko Igorovi Cabanovi za mimoriadne výhodných podmienok, takmer zadarmo. Samozrejme , Marcel Para a Igor Caban boli spoločníkmi podivuhudne obchodovanej spoločnosti S - Team, s.r.o, spolu s Ing. Jana Buckovou, Ing. Alena Parovou. S - team neskôr kúpila spočnosť KID, a.s. , ktorá pre STV pripravuje za nejasných podmienok teletext. Igor Caban však šokoval mediálny a nielen slovenský trh. S ponukou na dabing oslovil televízne spoločnosti ako JETIX, MINIMAX, HALLMARK, SPEKTRUM,NATIONAL GEOGRAPHIC, DISCOVERY CHANNEL ANIMAL PLANET,REALITY TV,TV PAPRIKA,GALAXIE SPORT,PRIMA a iné. A ceny ? Za overvoice v dokumente 4, 20 EUR/ min. Za dabing celovečerného filmu 7, 28 EUR. Zo slovensých súkromných dabingových, ktoré za veľké peniaze kupovali technológie mu nemôže žiadna konkurovať. Bodaj by nie, keď nemáte náklady. To sa potom podniká. A príjmy z tejto činnosti pre STV ? Nikto nevie, kde končia. Veď STV Production & Technology, s.r.o je súkromná spoločnosť, tak čo vás je, do čerta, do toho ? Na záver očakávam podnetný príspevok členky Rady STV M. Biľovej : Tí ktorí vypracovali tento článok nie sú pre ňu relevantní; takými sú pre ňu len GR STV a prípadne niektorý člen krízového manažmentu .Ľudia z vonkajšieho ale aj z vnútorného prostredia sa snažia medzi radu, GR STV a vedenie STV vnášať určitý pocit nedôvery. Amen