23. 1. 2007

Čistý share TA 3

Čistý share TA 3

Na základe vyhotovených analýz jednotky s názvom čistý share, televízia TA3 prezentuje skutočné hodnoty trhového podielu. Čistý share zohľadňuje sledovanosť divákov ku všetkým pozerajúcim divákom v rámci potenciálneho územného dosahu televízie v čase jej vysielania. Na rozdiel od trhového podielu, ktorý zahŕňa populáciu na celom Slovensku a rešpektuje 24-hodinový vysielací čas, čistý share TA3 zohľadňuje vysielací čas a pokrytie spravodajskej televízie. TA3 podľa licencie vysiela v pracovných dňoch 17 hodín denne a cez víkendy 15 hodín denne. Výsledky podľa čistého share-u predstavujú reálny, pravdivý ukazovateľ pozície spravodajskej televízie. Týmito kritériami sa zaoberala aj metodologická komisia PMT na zasadnutí dňa 10. januára. Z jej záverov vyplýva, že televízia TA3 má legitímne právo prezentovať jednotku s názvom čistý share TA3. PMT zároveň implementovala výsledky podľa kritérií čistého share TA3 do softvéru INFOSIS, ktorý vypracúva analýzy.Po prepočte zohľadňujúcom vysielací čas a pokrytie signálom je priemerná hodnota čistého share-u televízie TA3 od 1. januára do 21. januára 2,9%. Dňa 19. januára dosiahol čistý share hodnotu 4,1%. Vo vypracovanej analýze, ktorá pokrýva celoročný prehľad sú uvedené aj ďalšie nadpriemerné hodnoty, napríklad v mesiaci jún 2006 podľa čistého share TA3 vychádza hodnota 4,1 % a v júli o štyri desatiny viac. Celoročný priemer hodnôt trhového podielu sa pohybuje na úrovni zhruba 3,3 %.