22. 1. 2007

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Alternatívny operátor Slovanet podal podnet na Telekomunikačný úrad (TÚ) SR a Protimonopolný úrad (PMÚ) SR v súvislosti so službou Magio, ktorú poskytuje Slovak Telekom (ST). Slovak Telekom argumentuje, že pri uvedení služby Magio (na báze Triple Play) dodržal platné právne normy. "Podanie podnetu spoločnosti Slovanet na TÚ a PMÚ s cieľom zastaviť poskytovanie služby Magio považuje ST za už tradičnú súčasť stratégie pôsobenia tejto spoločnosti proti konkurencii," uvádza sa v stanovisku, ktoré poskytla hovorkyňa ST Jana Burdová."Slovanet je pohoršený, odmieta tvrdenia ST," reagoval alternatívny operátor prostredníctvom hovorkyne Ivany Hricovej. "Podľa Slovanetu ST porušuje zákon o ochrane hospodárskej súťaže, nakoľko implementoval vo svojej sieti také technologické zmeny, ktoré mu umožňujú poskytovať služby na báze širokopásmového prístupu za značne výhodnejších podmienok ako pred týmito zmenami. ST tak urobil napriek tomu, že je vlastníkom unikátneho zariadenia, a teda má povinnosť umožniť k nemu prístup za nediskriminačných podmienok aj pre alternatívnych operátorov." Podobná situácia podľa Slovanetu nastala v roku 2002 pri spustení technológie DSL, čo vyhodnotil PMÚ ako zneužitie dominantného postavenia a ST uložil pokutu.Vo vyhlásení ST sa ďalej uvádza, že spoločnosť si uvedomovala technologický, produktový i regulačný rámec novej služby Magio a venovala príprave na sprístupnenie služby dlhé mesiace. Pred jej uvedením na trh komunikovala s oboma regulačnými úradmi i s alternatívnymi operátormi. ST odprezentoval alternatívnym operátorom veľkoobchodnú ponuku na poskytovanie širokopásmového internetu s digitálnou televíziou (IPTV) ešte začiatkom septembra 2006.Podľa Slovanetu cieľom podaní nie je produkt Magio zastaviť, ale dosiahnuť, aby ST predložil veľkoobchodnú ponuku, ktorá by aj alternatívcom umožňovala ponúkať klientom vlastné produkty širokopásmového prístupu na základe technických zmien, ktoré ST nedávno implementoval vo svojej sieti. "Po uvedení IPTV na trh sa žiadnym spôsobom nemení súčasná či už maloobchodná alebo veľkoobchodná ponuka internetového prístupu založenom na DSL technológii. Pri širokopásmovom internete ponúkame alternatívnym operátorom nediskriminačné podmienky ako pred uvedením služby Magio. S alternatívnymi operátormi sme diskutovali niekoľko mesiacov a vypracovali sme pre nich takú veľkoobchodnú ponuku na poskytovanie širokopásmového internetu spolu s IPTV od ST, aby aj pri uvedení služieb Triple Play bola chránená ich pozícia na trhu prístupu ku širokopásmového internetu," uviedol výkonný viceprezident pre stratégiu a regulačné záležitosti Pavol Kukura.