27. 1. 2007

Cui bono ?

Cui bono ?
Na poslednej Rade STV temer nepozorovane zaujala snaha členky rady prepašovať do plánu činnosti Rady STV na rok 2007 návrh v zmysle Zákona o STV § 8 , Pôsobnosť rady Slovenskej televízie , (1) Rada Slovenskej televízie (ďalej len „rada“) ,h) schvaľuje po oboznámení sa so stanoviskom dozornej komisie návrh generálneho riaditeľa na využívanie reklamného vysielacieho času Slovenskej televízie ako celku v spolupráci s externou spoločnosťou, ako aj návrh postupu generálneho riaditeľa na výber tejto spoločnosti. Išlo azda o prerieknutie alebo je to už zadanie pre nového člena manažment dať k dispozícii celý reklamný priestor externému prostrediu ? Budeme pozorne sledovať vývoj. Nabudúce : niečo o Poslednej večeri pred Radou STV .