21. 6. 2007

Mediálne dezinterpretácie a iné zábavy

Mediálne dezinterpretácie a iné zábavy
Predseda vlády Robert Fico podľa vicepremiéra Dušana Čaploviča nikdy nepovedal, že problematika euroústavy nikoho nezaujíma a nikto jej nerozumie. Premiérove výroky podľa Čaploviča prekrútili médiá. Povedal to dnes v odpovedi poslankyni Márii Sabolovej (KDH) v rámci pravidelnej štvrtkovej parlamentnej Hodiny otázok predsedovi a členom vlády.Sabolová v otázke Ficovi konštatovala, že je odvážne bagatelizovať vážnosť Európskej ústavnej zmluvy voči občanom a opýtala sa, či to myslel vážne. Čaplovič v zastúpení premiéra na úvod podotkol, že Sabolová má zrejme na mysli vyjadrenia Fica po stretnutí premiérov Visegrádskej štvorky (V4), resp. po stretnutí s portugalským premiérom Sócratesom. "Samozrejme, že svoje vyjadrenia myslel vážne. Ako problematické však vláda vidí následné novinárske správy a hodnotenia predsedu vlády, pri ktorých často dochádza k prekrúcaniu a skresľovaniu jeho vyhlásení," povedal Čaplovič s tým, že nemôže ručiť za ich pravdivosť, keď boli vytrhnuté z kontextu. Preto podľa neho Sabolovej otázka nesmeruje k vyjadreniu Fica, ale k jeho mediálnym dezinterpretáciám. "Neviem si presne spomenúť, kedy a kde pán premiér bagatelizoval vážnosť európskej ústavnej zmluvy," pokračoval Čaplovič. Vicepremiér zopakoval postoj premiéra, že zmeny v euroústave majú byť výhodné pre všetky členské štáty a nie len pre niektoré, čím reagoval Fico podľa Čaploviča na poľské postoje. Podľa vicepremiéra sa Fico ako líder predsedajúcej krajiny V4 snažil byť na stretnutí stmeľujúcim prvkom. "Ak za problém považujete tieto skutočnosti, tak údajné vyhlásenie pána premiéra, že táto problematika nikoho nezaujíma a nikto jej nerozumie, nikdy povedané nebolo," povedal Čaplovič. Národnoštátnym záujmom Slovenska je, aby únia vyriešila svoje inštitucionálne problémy v čo najkratšom čase a mohla sa sústrediť na problémy, ktoré pociťujú občania a ktoré vyplývajú z lisabonskej stratégie, dodal.