19. 6. 2007

Pokuty naše každodenné

Pokuty naše každodenné

Licenčná rada opätovne rozhodla o uložení troch pokút pre STV a Markízu, potom ako Najvyšší súd SR vrátil ich rozhodnutia. Najvyšší súd žiadal doplniť rozhodnutia o presnejšie odôvodnenie výšky pokút. Rada tak opätovne potvrdila štvormiliónovú pokutu pre STV za prerušenie programu Slovensko hľadá SuperStar 2 reklamou, a to 30. decembra 2005. Za program Mojsejovci z 13. marca 2005, počas ktorého boli porušené paragrafy týkajúce sa ochrany maloletých a ochrany ľudskej dôstojnosti, Markíze rada potvrdila pokutu 1 600 000 korún. Za skrytú reklamu a porušenie ustanovení o ochrane maloletých v Televíznych novinách 8. októbra 2005 dostala Markíza 2 000 000 korún. Rada udelila aj ďalšie dve pokuty - 300 000 a 100 000 korún za porušenie ustanovení týkajúcich sa ochrany maloletých v programoch STV Lúskanie a Metro. V prípade TV Joj rada upozornila na neobjektívnosť príspevku z 26. novembra 2006 o protestoch proti návšteve pápeža v Turecku. Upozornila aj na problém s nedodržaním podielu európskych diel vo vysielaní tv Joj v júli a auguste 2006.