18. 6. 2007

Už aj ten Vilikovský...

Už aj ten Vilikovský...
Stanovisko predsedu vlády SR Roberta Fica Predseda vlády SR Robert Fico opakovane upozorňuje na obrovský nárast nepravdivých a neobjektívnych informácií na adresu vlády SR a jej predstaviteľov a súčasne toto tvrdenie preukazuje konkrétnymi prípadmi. Mienkotvorný denník SME 16. júna 2007 v príspevku "O vytváraní hodnôt a najväčšej z nich" obvinil predsedu vlády SR, že mal poskytnúť nasledujúce vyhlásenie: "...o tých, čo sa hromadne hrnú do gymnázií, ťažko povedať, načo sú na svete, lebo nijaké skutočné, hmatateľné hodnoty nevytvoria." Na tomto základe označil spôsob, akým predseda vlády SR zdôrazňuje význam učňov, za "primitívny", "znižujúci význam inej práce, a vlastne vzdelania vôbec". Denník SME dodáva, že takto "vystrčila rožky stará komunistická tendencia stavať proti sebe pokrokovú robotnícku triedu a reakčnú, záhaľčivú inteligenciu." Aby denník SME zakryl podstatu tohto útoku na predsedu vlády SR, jeho komentátor sa takto ospravedlňuje: "Nemám už takú dobrú pamäť, aby som ho vedel citovať doslova, ale zmysel bol ten.."Predseda vlády SR Fico nikdy neurobil žiadne vyhlásenia, na základe ktorých by ho niekto mohol obviniť, ako je uvedené vyššie. Je šokujúce, že mienkotvorný denník SME sa opiera pri svojich obvineniach o slabú pamäť. Dňa 19. apríla 2007 tlačové agentúry TASR a SITA vydali správy z návštevy predsedu vlády SR na medzinárodnej súťaži praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore murár 2007. Denník SME tieto správy odignoroval a vymyslel si svoju vlastnú príhodu, ktorá mu zapadá do politického boja s vládou Fica. Ide o ďalší dôkaz, že médiá miesto toho, aby objektívne informovali, preberajú úlohu politickej opozície proti súčasnej vláde, čo je absolútne neúnosné a nepredstaviteľné. Vláda SR bude rešpektovať, ak sa stane predmetom politickej kritiky postavenej na relevantných faktoch. Nebude ale rešpektovať klamstvá, výmysly a nenávisť sršiace prakticky každý deň z väčšiny médií, osobitne tzv. mienkotvorného denníka SME.