19. 6. 2007

Tlačová rada Slovenskej republiky

Tlačová rada Slovenskej republiky
Zlepšenie podmienok práce Tlačovej rady Slovenskej republiky bolo hlavnou témou spoločného rokovania tlačovej rady, Zboru zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky a Kolégia Slovenského syndikátu novinárov. Ako ďalej informoval tajomník tlačovej rady Ferdinand Tisovič, snahou zástupcov tlače totiž je, aby o rozhodnutiach rady k etickým problémov tlače bola verejnosť informovaná viac ako doteraz. Miloš Nemeček zo Združenia vydavateľov periodickej tlače ako riešenie navrhol pravidelnú spoluprácu tlačovej rady a mienkotvorných denníkov pri publikovaní rozhodnutí rady. Popredné slovenské tlačené médiá by podľa neho mali s radou spolupracovať aj pri informovaní o etických zásadách a profesionálnom prístupe k novinárskej tvorbe. Ako ďalej informoval tajomník Tlačovej rady Slovenskej republiky, cieľom rady je nielen zviditeľniť jej činnosť, ale najmä dosiahnuť zmenu prístupu vydavateľov a editorov novín k riešeniu etických a profesionálnych problémov na stránkach novín. Podľa rady v tejto oblasti už nastal posun k lepšiemu. Prehĺbenie takejto spolupráce s mienkotvornými denníkmi by však bolo len prvým krokom v procese zvyšovania etiky slovenskej žurnalistiky.