22. 6. 2007

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Asociácia užívateľov služieb (AUS) chce podať podnet na orgány činné v trestnom konaní na spoločnosť Lawyer Partners a.s., ktorá vymáha pohľadávky koncesionárskych poplatkov v zastúpení Slovenského rozhlasu. AUS chce podať podnet pre podozrenie z úmyselného poškodzovania zdravia a ohrozovanie životov občanov SR neodôvodnenými požiadavkami na vymáhanie a vyplatenie poplatkov z omeškania. Ako informoval dnes predseda AUS Oliver Petrík, asociácia dostala v priebehu posledných 24 hodín množstvo sťažností na postup spoločnosti Lawyer Partners a.s., pričom v mnohých prípadoch boli predmetné pohľadávky uhradené pred termínom tzv. generálneho pardonu. Uvedené konanie spoločnosti Lawyer Partners a.s. spôsobuje podľa Petríka zdravotné kolapsy, ba dokonca vyhrážky samovraždou u dôchodcov a slabších sociálnych vrstiev. AUS má zároveň podozrenie, že dochádza k nedovolenému obohacovaniu sa, čo dokladujú listy údajným dlžníkom s návrhom na uzatvorenie mimosúdnej dohody, tzv. dohody o novácii, keď za údajnú dlžobu 805 000 korún sú ochotní prijať sumu 1 000 korún. "V návrhu uzatvorenia mimosúdnej dohody nie je definované, že zaplatením poplatku sa dlh z omeškania zruší," uviedol Petrík. Spoločnosť v návrhu novácie uvádza, že po zaplatení sumy 1000 Sk sa "zaväzuje nevymáhať od koncesionára splatné koncesionárske poplatky s príslušenstvom súdnou cestou". Spoločnosť Lawyer Partners, donedávna známa pod názvom BSP LP, ponúka dlhujúcim koncesionárom Slovenského rozhlasu (SRo) poslednú možnosť na mimosúdne vyrovnanie. Spoločnosť zaslala koncesionárom Výzvu na uhradenie poplatku z omeškania a Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody. V zaslanej výzve sa spoločnosť odvoláva na zákon o koncesionárskych poplatkoch. Spoločnosť vo výzve tvrdí, že generálny pardon, ktorý schválil parlament v roku 2006 platil len od 21. februára, teda od účinnosti zákona, do 22. apríla 2006. Keďže náš právny poriadok spätnú pôsobnosť zákonov nepripúšťa, preto sa na tých, ktorí uhradili koncesionársky poplatok pred nadobudnutím účinnosti zákona ustanovenia o generálnom pardone neuplatnia, uvádza spoločnosť. Podľa generálnej riaditeľky Slovenského rozhlasu Miloslavy Zemkovej Slovenský rozhlas podnikol všetky právne kroky, ktoré má v súčasnosti k dispozícii, na to, aby zastavil vymáhačské aktivity spoločnosti LP vo veci pohľadávok postúpených na LP v roku 2005 vtedajším generálnym riaditeľom SRo Jaroslavom Rezníkom. Na Okresnom súde Bratislava I. prebieha súdny spor o neplatnosť zmlúv o postúpení pohľadávok medzi Slovenským rozhlasom a LP, ktorý v októbri 2006 iniciovalo súčasné vedenie Slovenského rozhlasu. "Keďže súd ešte nerozhodol, či LP vôbec mohla v súlade so zákonom získať pohľadávky z koncesionárskych poplatkov, jej konanie smerujúce k vymoženiu týchto pohľadávok nemôže požívať súdnu ochranu a je prinajmenšom predčasné," uvádza sa v stanovisku Zemkove. Zároveň však dodala, že do vzťahu LP - koncesionári už Slovenský rozhlas nemôže účinne vstúpiť, pretože na to nemá žiadne relevantné právne prostriedky.