10. 9. 2007

Hľadá sa x statočných

Hľadá sa x statočných
Školenie poisťovne Allianz pre novinárov v Alpách aboslovovali Luboš Jančík (SME), Radko Kuruc (HN), Ján Záborský (TREND) a redaktorka z STV ) . Tá istá redaktorka , spolu s ďalším redaktorom STV sa zúčastnili na MS v ľadovom hokeji v Moskve a pobyt im financovala komerčná poisťovacia spoločnosť .
Obaja dostali písomné napomenutie ( dna 23.maja t.r. ) s tým, že v prípade ďalšieho zásadného porušenia pracovnej disciplíny je v zmysle paragrafu 63 ods.1, písm. e/ZP daná možnosť výpovede zo strany zamestnávateľa.
Chýbajú nám ďalší ?