11. 9. 2007

M.E.S.A prieskum

M.E.S.A prieskum
Až 50,4 percenta občanov SR nesúhlasí s názorom premiéra Roberta Fica, že médiá neodôvodnene šikanujú a škandalizujú ministrov vlády a najmä ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny Vieru Tomanovú. Vyplynulo to z prieskumu verejnej mienky, ktorú agentúra Polis Slovakia vykonala pre M.E.S.A. / Ivan Mikloš, Gabriel Palacka ,Mikuláš Dzurinda /od 7. do 9. septembra na vzorke 1 020 respondentov starších ako 18 rokov. O tom, že Fico má pravdu, keď hovorí, že médiá šikanujú ministrov vlády, je presvedčených 20,7 percenta respondentov a 14,4 percenta sa vyjadrilo, že skôr áno ako nie. Tých, ktorí na problém nemajú žiadny názor je 14,5 percenta.Na otázku Myslíte si, že médiá posudzujú rovnakým metrom činnosť súčasnej vlády v porovnaní s tým, ako posudzovali predchádzajúce vlády, odpovedalo, že určite áno 30,7 percenta respondentov a 15,7 percenta si myslí, že skôr áno ako nie. Jednoznačne presvedčených o tom, že médiá neposudzujú súčasnú vládu rovnakým metrom je 25,7 percenta opýtaných a 12,2 percenta respondentov si myslí, že skôr je to tak. Neviem je odpoveď, ktorú vyrieklo 15,7 percenta respondentov. Súhlasíte s tým, že sa Vláda SR aj na svojej mimoriadnej schôdzi zaoberala činnosťou médií je otázka, na ktorú 20,3 percenta respondentov odpovedalo, že rozhodne áno a 15,2 percenta sa vyslovilo, že skôr áno ako nie. Nesúhlas s tým, že sa vláda zaoberala činnosťou médií, vyjadrilo 49,3 percenta opýtaných, z toho 34,6 percenta prezentovalo rozhodný nesúhlas. K problému sa nevedelo vyjadriť 15,2 percenta občanov.