10. 9. 2007

Keď Rozália kvety páli, Lucia kvetmi pomaľuje obloky

Keď Rozália kvety páli,
Lucia kvetmi pomaľuje obloky

Markíza – 36, 4 %

Jednotka - 17,1 %

Dvojka - 4,9 %

TV JOJ – 15,6 %

TA 3 - 1,5 %

Zdroj: PMT/TNS SK