12. 9. 2007

Ach tie rozpory

Ach tie rozpory
V pondelok sa uskotočnilo na Ministerstve kultúty rozporovové konanie k Štúdii uskutočniteľnosti systémového riešenia priestorového usporiadania Slovenskej televízia a Slovenského rozhlasu, ktorú si ministerstvo objednalo od Deloitte Advisory, Keďže ide o rozporovú štúdiu , bude zaujímavé, či to vyjde ako zákon.
Keďže Rada STV nedodala svoje pripomienky, hoci ich mala hotové a bola účastníkom pripomienkového konania, ani tam nebola prizvaná.
Ozaj, načo je taká Rada STV, ktorú nikto neberie vážne ?