11. 1. 2008

Bohumíre, Bohumíre

Bohumíre, Bohumíre

Po tohtotýždňovom stretnutí skupiny ľudí v reštaurácii s veľmi príznačným názvom Alibaba ,je mi vývoj v oblasti digitalizácie STV stále jasnejší. Stretli sa tam totiž ľudia z PLUS PRODUCTION, spol. s r.o -Viliam Zelmanovič, Kamil Šrámek , Ján Demko a bezprízorný Flašíkov " režisér " Peter Opálený so štatutárnou zástupkyňou štatutárneho zástupcu STV Emílou Šrámkovou a členom rady STV Ladislavom Strakom .

O Kamilovi a iných a neúspešnom pokuse v novembri 2007 digitalizovať nabudúce.

Snáď.