8. 1. 2008

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Nový tlačový zákon, ktorý nahradí niekoľkokrát novelizovaný z roku 1966, prerokuje vláda v stredu. Popri práve na opravu, ktoré platí aj dnes, zavádza právo na odpoveď a právo na dodatočné oznámenie. Novinkou je povinnosť chrániť zdroj informácií, ak o to požiada. Chrániť zdroj nebude možné vtedy, ak si trestné konanie vyžiada jeho svedeckú výpoveď o čine, ktorý má povinnosť prekaziť. Ide o korupciu a trestné činy so sadzbou nad desať rokov väzenia. Ochrana zdroja sa má dostať aj do zákona o vysielaní a retransmisii, túto povinnosť by tak mali aj televízie a rozhlasy. Opravu budú musieť noviny alebo tlačové agentúry uverejniť do ôsmich dní. Odpoveď, čiže stanovisko dotknutej osoby jej slovami, musia uverejniť "na rovnocennom mieste a v rovnakom rozsahu" aj vtedy, ak bude reagovať na pravdivé tvrdenie, ak sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, alebo názvu či dobrej povesti právnickej osoby. Právo na odpoveď sa netýka hodnotiacich úsudkov. Redakcie budú musieť na požiadanie uverejniť právoplatné ukončenie prípadu, o ktorom písali. Právo na dodatočné oznámenie sa týka trestného, priestupkového, občianskoprávneho alebo správneho konania. Vydavateľ a tlačová agentúra nebudú zodpovedné za informácie, ktoré im poskytli orgány verejnej moci. Musia ich však uverejniť bez redakčného zásahu. Nebudú zodpovedať ani za inzerciu. Zákon, navrhnutý ministerstvom kultúry, stanovuje povinnosť pre orgány verejnej moci poskytovať informácie o svojej činnosti, umožniť prístup k týmto informáciám bez zbytočného odkladu a na základe rovnosti. Prostredníctvom periodickej tlače a tlačovej agentúry sa zaručuje pravdivé, včasné a všestranné informovanie verejnosti. Súčasný zákon ukladá povinnosť poskytovať informácie tlači štátnym orgánom a organizáciám, vedeckým a kultúrnym inštitúciám a hospodárskym organizáciám. Nový tlačový zákon by mal platiť od mája.
© 2007, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.