9. 1. 2008

Štúrovo pero

Štúrovo pero
Šancu zúčastniť sa na celoslovenskej novinárskej súťaži pre stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2007 majú mladí autori ešte do 31. januára. Súťaž sa koná v rámci 22. ročníka Štúrovho Zvolena. Aj tento raz ju organizátori vypísali v štyroch kategóriách: stredoškolské časopisy a časopisy 8-ročných gymnázií, vysokoškolské časopisy, novinárske príspevky stredoškolákov a novinárske príspevky vysokoškolákov. Súťažiaci v prvých dvoch kategóriách musia na adresu Krajská knižnica Ľ. Štúra, Štúrova ul. 5, 960 82 Zvolen poslať tri čísla školských časopisov, každé v troch exemplároch. Podmienkou je, aby aspoň dve z prihlásených čísel vyšli v kalendárnom roku 2007. Mladí novinári by mali k časopisom pripojiť aj sprievodný list s menom šéfredaktora alebo zodpovedného vedúceho, uviesť treba aj kontaktnú adresu školy s telefónnym číslom, e-mailom, organizačné a technické podmienky vydávania časopisu, systém financovania a distribúcie, periodicitu a náklad. Do kategórií novinárske príspevky stredoškolákov a novinárske príspevky vysokoškolákov sa môžu zapojiť všetci, ktorí pošlú do súťaže minimálne dve a maximálne tri svoje práce novinárskeho charakteru, každú z nich v troch exemplároch. V prípade, že príspevok publikovala tlač, autori uvedú jej citáciu. Nepublikované práce treba napísať písacím strojom alebo na počítači. Súťažiaci musia na každom príspevku a jeho kópii uviesť meno autora, jeho adresu, názov, adresu a kontakt (telefón, e-mail) na školu, ktorú autor navštevuje. Slávnostné vyhodnotenie bude trvať dva dni a jeho súčasťou sú aj semináre o profesionálnej žurnalistike pod vedením vysokoškolských pedagógov a renomovaných publicistov. Na vyhodnotenie pozvú organizátori do Zvolena jedného zástupcu každej redakcie a desať najúspešnejších stredoškolákov a vysokoškolákov.
© 2007, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.