10. 1. 2008

CZECH MEDIA NEWS

CZECH MEDIA NEWS
Od 1. januára tohto roku dosiahla vzorka, na ktorej je elektronicky meraná sledovanosť v ČR, historicky najväčšiu veľkosť 1 833 domácností, čo predstavuje približne 4 583 jednotlivcov. Toto zväčšenie má zaistiť hlavne väčšiu presnosť pre analýzy sledovanosti špeciálnych skupín populácie a novo vznikajúcich televíznych staníc. Proces postupného navyšovania vzorky odštartoval minulého roku v lete a dokončený bol počas Vianoc. Na tejto vzorke bola teda už nameraná napríklad sledovanosť TV počas Silvestra, keď česká populácia vo veku nad 15 rokov strávila sledovaním televízie priemerne 5 hodín 41 minút. Rozšírenie vzorky o ďalších 500 domácností tj. z 1 333 na 1 833 domácností (s garanciou dodania dát minimálne z 1 650 domácností) bola, okrem iného, dohoda so zadávateľom projektu - ATO v rámci výberového riadenia na pokračovaní merania na ďalšie obdobie (2007-2012). Mediaresearch meria sledovanosť televízie v ČR od apríla 2002. V budúcnosti spoločnosť pripravuje v rámci tohto prieskumu niekoľko inovácií. Napríklad v prieskume životného štýlu, ktorý je súčasťou projektu a poskytuje zaujímavé informácie o spotrebnom správaní, mediálnom správaní a životnom štýle televíznej populácie. Ten bude tento rok rozšírený o novú vekovú kategóriu - deti vo veku 4 až 14 rokov (doteraz prieskum prebiehal na vzorke ľudí vo veku nad 15 rokov).