29. 9. 2008

Na Václava mráz nastáva

Na Václava mráz nastáva

Pokračuje nezadržateľný programový pád STV, Jednotka klesá stále , Dvojka klesla, Trojka takisto. Celá STV dosahuje celotýždenný podiel na trhu 19,6 %, čím prestáva byť programovou alternatívou voči komerčným staniciam.

Markíza – 36,8 %

Jednotka - 14,6 %

Dvojka - 4,6%

Trojka - 0,4 %

TV JOJ – 17,6%

TA 3 - 1,5 %

Zdroj: PMT/TNS SK