11. 3. 2013

Najlepšie sliepky sú marcové.

 Najlepšie sliepky
 
sú marcové


Jednotka lepšie.
Dvojka o niečo lepšie.
Spolu  11.40 %.

Markíza lepšie.
TV Doma lepšie.
DAJTO  rovnako.

JOJ horšie.
JOJ PLUS  horšie.
 
TA 3  horšie. 

Jednotka - 9.58 % ;
Dvojka - 1.82 % ;
Markíza - 24.64 % ;
TV DOMA - 5.77 % ;
DAJTO- 2.77%
TV JOJ – 19.24 % ;
JOJ PLUS- 3.77 % ;
TA 3 - 1.45 %