29. 3. 2015

Rádiorallye 2015

Rádiorallye 2015

Zástupcovia vysokoškolských internátnych rozhlasových štúdií (IRŠ) a univerzitných rádií sa už po 11. raz stretli v Košiciach. Od štvrtka (26.3.) tam predstavili svoju tvorbu a vysielanie na 11. ročníku súťažnej prehliadky Rádiorallye 2015.
Najúspešnejším vysokoškolským internátnym rozhlasovým štúdiom na súťaži sa v tomto roku stalo Rádio X Žilina zo Žilinskej univerzity. Za najúspešnejšiu samostatnú nahrávku porota vyhodnotila prvú časť literárno-dramatického cyklu Vždy som vedel... z produkcie Rádia PaF z Prešovskej univerzity. Cyklus humorne a s iróniou zachytáva rôzne historické osobnosti. Autori Martin Kalinčák, Dominika Čičváková, Andrea Imrichová a Michaela Gaľová v ocenenej časti venovali pozornosť Ľudovítovi Štúrovi a Adele Ostrolúckej. Zvukovo najzaujímavejšie nahrávky budú reprezentovať Slovensko na európskej súťaži fonoamatérov CIMES 2015 na jeseň v Banbury vo Veľkej Británii. TASR o tom informoval zakladateľ súťaže a člen poroty Ľuboš Kasala.
Podujatie zorganizovala Asociácia členov a sympatizantov IRŠ a Rádio 9 košickej Technickej univerzity spolu so Slovenskou spoločnosťou elektronikov.
„Asi dve stovky mladých ľudí z vysokoškolských internátnych rozhlasových štúdií a univerzitných rádií nominovali do súťaže spolu 183 nahrávok v desiatich kategóriách vrátane simulácie živého vysielania. Nahrávky si spoločne vzájomne počúvali a hodnotili, spolu to bolo takmer deväť hodín čistého času rozhlasovej produkcie. Okrem slovenských IRŠ prišli tretíkrát predstaviť svoj program dve univerzitné rádia z Českej republiky: Rádio K2 z Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach a Rádio R z Masarykovej univerzity Brno. Oba kolektívy si zo Slovenska odvážajú spolu štyri diplomy v rôznych kategóriách,“ uviedol Kasala.
Členovia odbornej poroty z RTVS (Ľuboš Kasala, Miroslav Talavašek a Jakub Gabriel), z Rádia Košice (Ivana Bajerová), ako aj zvukár Matúš Horbaj a divadelník Tomáš Lazár zároveň konzultovali s mladými spôsoby prípravy a realizácie rozhlasového vysielania v podmienkach IRŠ.
Súťaž Rádiorallye nadviazala na niekdajšie celoslovenské stretnutia "IRŠiek" pod názvom Amatérsky zvukový záznam, ktoré v 80. a 90. rokoch minulého storočia organizoval niekdajší Slovenský klub audiovízie v gescii Národného osvetového centra a Slovenského rozhlasu v Bratislave. Prvý ročník obnovenej súťaže sa uskutočnil v roku 2005 na pôde študentského Rádia 9 v Košiciach.

Copyright © TASR 2015