31. 3. 2015

Zlatá klapka 2015

Zlatá klapka 2015


Najúspešnejších z celoslovenskej súťaže v detskej audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe Zlatá klapka ocenili na dnešnom galavečere v petržalskom Dome kultúry Zrkadlový háj. Jej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a hlavným organizátorom Základná umelecká škola (ZUŠ) Jána Albrechta v Bratislave.
Zlatá klapka je pokračovaním súťaže Slovenský detský Oskar, pričom organizátori ju museli premenovať pre námietku spoločnosti Academy of Motion Picture Arts and Sience v americkej Kalifornii, ktorá vlastní práva na udeľovanie filmových Oscarov.
"Do súťaže sme dostali 97 príspevkov v celkovej dĺžke takmer šesť hodín," povedala v úvode slávnosti Lucia Celecová, riaditeľka ZUŠ Jána Albrechta, ktorá vzdeláva tiež v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe.
Súťaž je pre 10- až 19-ročných žiakov ZUŠ, centier voľného času (CVČ), základných a stredných škôl, ktorých baví nakrúcanie videí, chcú si svoje práce porovnať s rovesníkmi a vypočuť názor profesionálov. Hodnotila ich porota zložená z pedagógov vysokých škôl a profesionálov z televízneho a filmového prostredia.
V mladšej (10-14 rokov) kategórii Spravodajstvo boli udelené dve prvé miesta. Základná škola (ZŠ) Žiar nad Hronom (Juraj Námešný, Lukáš Minka, Kristína Crchová, Nina Briadková, Dana Koštová) ju získala za príspevok o ľudových zvykoch Fašiangy a CVČ Kežmarok (Alex Šajtlava a Chiara Anna Vitkovská) za Deň snehu o rozvoji agroturistiky na severnom Slovensku. Dominik Matulaj zo Súkromnej strednej umeleckej školy (SSUŠ) Košice zvíťazil v staršej spravodajskej kategórii (15–19 rokov) s reportážou o priebehu zbierky Hodina deťom.
Prvú cenu v kategórii Publicistika a dokument (10–14 rokov) si prevzala Mária Bernátová (ZUŠ Jána Albrechta) za príspevok Skanzen o živote rusínskej národnosti a starší žiaci ZUŠ Rimavská Sobota Simona Erdödiová, Matej Kováč a Michal Ďuriška. Tí dokumentom Sága krásy rozprávaním šičky krojov priblížili ich históriu i dôležitosť v minulosti.
Kameraman Anton Szomolányi vo vekovo otvorenej kategórii Kamera (10–19 rokov) odovzdal cenu Dominikovi Györgymu zo SSUŠ Košice za príspevok Deathof Art. Príbehom baletky, v ktorom pracuje iba s obrazom a zvukom bez hovoreného slova, zvíťazil Dominik György aj v staršej kategórii Réžia. Mladšiu vyhral Juraj Námešný (ZŠ Žiar nad Hronom) príspevkom Život... aj veci ho majú. V ňom poukázal, že hodnotnejšie ako peniaze môžu byť spomienky a iné citové putá.
Porota rozhodla, že najlepší hudobný klip z mladších súťažiacich nakrútil Lukáš Celec (ZUŠ Jána Albrechta). Nazval ho Podoby Bratislavy, kde spojil vlastnú interpretáciu hudby baroka, klasicizmu a súčasnej hudby s architektúrou tých období a zobrazil premeny mesta za niekoľko storočí. U starších zvíťazili Roman Šupej a Lenka Štefanková (SSUŠ Košice) čiernobielym videoklipom Tulamoredew – reklama, kde s miernym ironickým nádychom jednoduchými výrazovými prostriedkami podávajú myšlienku a obsah.
Kategóriu Krátky hraný film (10–14 rokov) vyhrali Maximilián Mravčák a Eva Kelešiová (Škola pre mimoriadne deti a gymnázium, Bratislava) s nemým filmom Zlato. U starších boli najlepší Eva Žůrková, Viktor Sojka, Marek Segiň, Jaroslav Kuchárik, Daniel Artur Michalica a Alica Köverová (ZUŠ Jána Albrechta) s príbehom Na vrchole Mount Everestu.
V spojenej kategórii Animovaný film (10–19 rokov) porota udelila dve prvé miesta za snímky o životnom prostredí. Získali ich Martina Kvaková (Spojená škola Letná, Poprad) za film Priateľstvo a SUŠ Trenčín (Alexandra Václavíková, Daniel Jenikovský, Richard Hrbas, Mariana Marková, Tamara Ferencziová, Mariana Čečová, Marek Šugra) za film Voda.
Aj kategória Strih bola vekovo otvorená. V nej sa z víťazstva tešil Valér Futej (Súkromná ZUŠ Prešov) za film Behindthe Scenes - Podvod, ktorý je o zákulisí z výroby tohto filmu.
Cenu za dievčenský výkon pred kamerou si prevzala Alica Köverová (ZUŠ Jána Albrechta, Bratislava). Vo filme Na vrchole Mount Everestu prežíva po autonehode ťažké chvíle a zamýšľa sa nad životom a smrťou. Rovnakú cenu medzi chlapcami získal Dominik Matulaj (SSUŠ Košice) za profesionálny a kultivovaný prejav pri moderovaní spravodajstva vo filme Veľké noviny – stužková.
Kategóriu Námet a scenár vyhral Richard Schindler (Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium Bratislava) za film Vždy je cesta von. Nakrútil ho o žene, ktorá sa zhodou nešťastných okolností stala bezdomovkyňou a v tých podmienkach vychovávala syna. Pevnou vôľou svoj osud zvrátila a jej syn sa stal jedným z najpopulárnejších detských hercov.
Na vyhodnotení boli udelené aj štyri mimoriadne ceny.

Copyright © TASR 2015