27. 11. 2015

Press Cartoon Europe 2016

Press Cartoon Europe 2016


Karikaturisti z celej Európy majú zase raz príležitosť zúčastniť sa na súťaži Press Cartoon Europe (PCE). Pozornosť sa bude venovať karikatúram, ktoré vyšli v tlačenej alebo digitálnej podobe v ktorejkoľvek európskej krajine v roku 2015.
PCE vyčlenila na hlavnú cenu 5000 eur v hotovosti. Výherca druhej ceny získa 2000 eur a tretia cena bude 1.000 eur. V súťaži PCE 2016 sa budú posudzovať len karikatúry zverejnené v roku 2015. Do 31. decembra 2015 môžu umelci na stránke http://www.presscartoon.com/submission prihlásiť do súťaže maximálne tri karikatúry.
Uznané budú len karikatúry prihlásené na tejto stránke.
V predošlých siedmich ročníkoch získali prvú cenu karikaturisti pochádzajúci zo Švédska (Riber, 2009), Nemecka (Burkhard Mohr, 2010), Belgicka (Karl, 2011), Holandska (Jos Collignon 2012), Francúzska (Michel Cambon, 2013), Portugalska (Rodrigo de Matos, 2014) and Ameriky (Kevin Kallaugher, 2015).
Ďalšie informácie a súťažné podmienky získate na adrese evi@presscartoon.com. Účasť na súťaži je bezplatná.