18. 2. 2016

RADA RTVS

RADA RTVS

Verejnoprávnej RTVS sa podarilo zvýšiť výber úhrad za služby verejnosti, takzvaných koncesionárskych poplatkov. Za uplynulý rok 2015 zinkasovala od domácností a zamestnávateľov celkom 75,172 milióna eur. Na dnešnom zasadnutí Rady RTVS o tom informovala riaditeľka sekcie ekonomiky Radka Doehring.
Podľa informácií Doehring dosiahla RTVS medziročný nárast o 2,6 milióna eur. Z toho 2 milióny eur predstavujú staré dlhy, ktoré sa podarilo vymôcť od zamestnávateľov. Takýto výsledok prichádza po stabilizácii výberu úhrad v roku 2014, kedy sa zastavil desať rokov trvajúci pokles výberu úhrad, spôsobený aj legislatívnymi zmenami.
"Podarilo sa nám stabilizovať výber a teraz aj vrátiť k trendu vzostupu," zhodnotil generálny riaditeľ RTVS Václav Mika. Za priaznivým výsledkom vidí najmä systematickú prácu s databázou platiteľov a jej stabilizáciu. Doehring dnes uviedla, že RTVS sa vlani podarilo zvýšiť počet platiacich domácností o 60.000 a počet platiacich zamestnávateľov o 4.300.
Podľa Doering i samotného Miku tým však RTVS naráža na strop svojich možností. Na tento rok má inštitúcia naplánovaný výber koncesionárskych poplatkov v nezmenenej výške. "Suma, ktorú plánujeme v roku 2016 vybrať, zodpovedá roku 2015, to už je tá suma, ktorá hovorí, že platí väčšina domácností v zmysle zákona," nevidí Mika výraznejší priestor na nárast.
Ekonomická riaditeľka RTVS upozornila, že každoročne sa počet plných platiteľov úhrad zníži zhruba o 12.000 domácností. Dôvodom je podľa nej starnutie populácie a zvyšovanie podielu ťažko zdravotne postihnutých osôb. Mika aj dnes zopakoval, že po parlamentných voľbách plánuje opäť otvoriť otázku zvýšenia úhrad, ktoré sú nezmenené už 12 rokov.
Príjem z koncesií predstavuje zhruba dve tretiny príjmov RTVS pre tento rok. Z reklamy plánuje získať 5 miliónov eur, zo zmluvy so štátom 26 miliónov eur. Výdavková stránka rozpočtu predpokladá sumu 121,222 milióna eur. V súčasnosti platia fyzické osoby 4,64 eura mesačne a zamestnávatelia od 4,64 do 464,71 eura v závislosti od počtu zamestnancov.

Copyright © TASR 2016