16. 2. 2016

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS


Spisovný jazyk v médiách, na školách i na úradoch žiada Tretia správa o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky. Správu vypracovalo Ministerstvo kultúry (MK) SR, ktoré má podľa zákona o štátnom jazyku na starosti dohľad nad dodržiavaním povinností vyplývajúcich zo zákona o štátnom jazyku. V správe sleduje úroveň používania spisovnej slovenčiny v štátnej správe, v ochrane spotrebiteľa, médiách a v školstve. Správa navrhuje rad úloh a odporúčaní. Venuje sa aj uplatňovaniu zákona o štátnom jazyku, konkrétne podnetom občanov na porušenie zákona o štátnom jazyku doručených na ministerstvo kultúry od 1. októbra do 30. septembra 2015 a konaniam, ktoré MK SR viedlo pre porušenia zákona o štátnom jazyku. K zisteniam a odporúčaniam správy sa dá v medzirezortnom pripomienkovom konaní vyjadriť do 19. februára.
V oblasti médií je v správe o stave používania štátneho jazyka uvedených osem odporúčaní, medzi inými odporúčanie zriadiť funkciu hlasového pedagóga v Rozhlase a televízii Slovenska (RTVS) a zaviesť funkciu jazykového redaktora vo všetkých médiách. Tiež sa napríklad odporúča upraviť v zákone o RTVS povinnosť pre redaktorov, hlásateľov a moderátorov používať vo vysielaní slovenský jazyk v kodifikovanej podobe. Súkromným médiám sa napríklad odporúča organizovať systematické jazykové vzdelávanie redaktorov, moderátorov a ďalších zamestnancov.

©2016, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.