2. 8. 2016

RADA RTVS

RADA RTVS
Hodnotením prvého mesiaca projektu vysielania RTVS k predsedníctvu Slovenskej republiky v Rade Európskej únie sa zaoberala na dnešnom zasadnutí Rada RTVS.
Počas mesiaca júl RTVS odvysielala takmer 40 hodín priamych prenosov z ministerských zasadnutí, v rozhlasovom a televíznom vysielaní to boli skoro tri desiatky mimoriadnych relácií, stovky minút informácií a analýz v riadnych aj mimoriadnych spravodajských blokoch na všetkých rozhlasových a televíznych programových službách. Do realizácie projektu bola v prvom mesiaci slovenského predsedníctva zapojená viac ako stovka výrobných pracovníkov, interné a technické kapacity RTVS a desiatky redakčných pracovníkov spravodajstva a publicistiky. Z každého ministerského zasadnutia vyrábala RTVS medzinárodný signál pre výmennú sieť Európskej vysielacej únie aj pre servis Európskej komisie Europe by Satellite. Špecifickým prvkom prvého mesiaca predsedníctva bol Summit regiónov v novej budove Slovenského národného divadla, na ktorom sa zúčastnilo viac ako tisíc účastníkov z celej Európy.
Manažment RTVS predložil porovnanie podielu externej a internej výroby v rokoch 2011 až 2015. V uvedenom období došlo k nárastu vlastnej výroby o 34 %. Podiel objednávkovej výroby pritom v žiadnom roku nepresiahol 6 %. V roku 2015 vyrobil RTVS 8308 relácií, z toho iba 6 % objednávkových. Z celkového rozpočtu RTVS na výrobu v roku 2015 predstavovalo financovanie externej spolupráce a koprodukčných projektov iba 11 %.
Rada sa zaoberala aj konceptom jazykovej prípravy redaktorov a moderátorov. Ten pre rok 2016 má v pláne hodnotiť jazykovú pripravenosť u kandidátov na redaktorov a moderátorov, kontinuálne pracovať s už zaradenými redaktormi, pripraviť redaktorov a moderátorov Slovenského rozhlasu na nové formy vysielania (vysielanie vo dvojici), realizovať koncept jazykovej prípravy pre redaktorov spravodajstva STV, ako aj doplniť sekciu spravodajstva, športu a publicistiky o jazykových korektorov. Konzultácie lektorov sú realizované formou odposluchov živého vysielania z denných záznamov. Zlepšovanie jazykového prejavu je zamerané komplexne na gramatickú, štylistickú a lexikálnu stránku prejavu.
„Podstatná časť dnešného rokovania Rady RTVS reflektovala aktuálne témy, ktoré sa v posledných týždňoch objavovali v médiách v súvislosti s verejnoprávnym vysielateľom. Priebežne sme hodnotili vysielanie RTVS v súvislosti s predsedníctvom SR v Rade EÚ, manažment nám predložil porovnanie podielu externej a internej výroby v rokoch 2011 až 2015, zaoberali sme sa aj jazykovou prípravou redaktorov a moderátorov,“ povedal pre TASR predseda rady Igor Gallo.
„Rada pozitívne hodnotila aj dokumentárny cyklus Mafiáni, pretože pred začiatkom jeho vysielania viacerí členovia rady vyjadrili obavu z možných negatívnych dopadov, keďže téma tohto cyklu je veľmi citlivá a dotýkala sa konkrétnych osôb,“ dodal Gallo.

Copyright © TASR 2016