30. 11. 2016

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

Riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) Ľuboš Kukliš je novým podpredsedom skupiny európskych regulátorov v oblasti audiovizuálnych médií ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services). Do tejto funkcie bol zvolený na utorňajšom (29.11.) plenárnom zasadnutí v Bruseli. Informovala o tom hovorkyňa RVR Lucia Jelčová.
ERGA je poradným orgánom Európskej komisie pre oblasť audiovizuálnych médií. Združuje vrcholných predstaviteľov regulačných orgánov zo všetkých členských štátov EÚ. Kukliš bol v tomto roku poverený vedením medzinárodného tímu pracovnej skupiny ERGA zriadeného s cieľom sumarizovať a vyhodnocovať poznatky o ochrane maloletých v celoeurópskom kontexte.
Svoje zvolenie za podpredsedu vníma ako vyjadrenie spokojnosti s jeho doterajším pôsobením. „Výsledok voľby považujem za ocenenie našej dlhoročnej práce, prejav dôvery spolupracovníkov a veľký úspech Slovenskej republiky, ale predovšetkým ho vnímam ako zodpovednú úlohu pokračovať v našich medzinárodných aktivitách,“ uviedol pri tejto príležitosti.
Na plenárnom zasadnutí bol zvolený aj nový predseda ERGA, ktorým sa opätovne stala predsedníčka holandského regulačného orgánu (Commissariaat voor de Media) Madeleine de Cock Buning. Na pozíciu podpredsedu bol popri riaditeľovi Kancelárie slovenskej Rady pre vysielanie a retransmisiu zvolený aj podpredseda chorvátskeho regulačného úradu (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti) Damir Hajduk.

Copyright © TASR 2016
Foto- Zdroj: Milan David