3. 12. 2016

Stanovisko Úradu vlády SR k článku v denníku Sme

Stanovisko Úradu vlády SR 
k článku v denníku Sme


Vo včerajšom vydaní denníka Sme v tlačenej verzii a zo dňa 1. decembra 2016 o 21.33 h aj v internetovej verzii, je uverejnený článok redaktora Matúša Burčíka pod názvom "Úrad vlády skartuje citlivé dokumenty", v ktorom priam neuveriteľným spôsobom prekrúca fakty uvedené v odpovedi Úradu vlády SR, zaslanej 30. novembra o 16.17 h prostredníctvom tlačového a informačného odboru.
Úrad vlády SR nelikviduje žiadne "citlivé" dokumenty, ako uvádza vo svojom zavádzajúcom titulku, ale všetky dokumenty v súlade so zákonom 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v platnom znení. Absolútne z kontextu redaktor vytrhol pasáž v zmluve s firmou OZO- RECYCLING, s.r.o., ktorá vychádza aj zo znenia zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Zmluva je zverejnená na: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2684247&l=sk.
 Redaktor denníka SME účelovo ignoruje fakt, že ide o likvidáciu všetkých dokumentov z príslušného obdobia, VRÁTANE možných dokumentov s obchodným tajomstvom, dokumentov s dôvernými informáciami alebo údajmi tvoriacimi predmet ochrany údajov. Ide o údaje o mene a priezvisku, rodné číslo, bydlisko a pod., napríklad v tom uzavretých zmluvách a pod.Je evidentné, že pán redaktor denníka SME ani tento zákon, ani oficiálny postup pri likvidácii dokumentov nepozná - čo znamená jeho maximálnu neprofesionálnosť, alebo sa "tvári", že tento zákon a postup nepozná - a to len preto, aby mohol napísať tento pravdu skresľujúci článok a manipulovať čitateľmi.
Podobne tak postupuje redaktor v prípade informovania verejnosti o "korešpondencii vtedajších predsedov vlády", (myslí sa: p.Mečiar, p.Dzurinda, p.Moravčík) ktorá sa medzi zlikvidovanými dokumentmi nachádza. Opäť zámerne vypustil slovo "bežná", ktorá je v odpovedi Úradu vlády SR a úrad vlády na spojení "bežná korešpondencia" trvá.
Novinárska neprofesionálnosť a účelovosť článku redaktora Matúša Burčíka je skutočne zarážajúca.
Úrad vlády SR zdôrazňuje, že nelikvidoval žiadne "citlivé" dokumenty, ako uviedol v dnešnom článku denník SME, a že postupoval v súlade s príslušnými zákonmi SR v ich platných zneniach.
Zverejňujeme tiež kompletný zoznam dokumentov určených tak na archiváciu, ako aj na likvidáciu, a kompletné znenie odpovede úradu vlády pre redaktora denníka SME Matúša Burčíka.