1. 12. 2016

Odhalenie pomníka športového komentátora Karola Poláka

Odhalenie pomníka športového 
komentátora Karola Poláka

Odhalenie pomníka športového komentátora Karola Poláka sa uskutoční v piatok 2. decembra o 11.00 h v Cintoríne Slávičie údolie v Bratislave.