20. 1. 2017

Matica slovenská je znepokojená útokmi proti predstaviteľom SR aj iných štátov

Matica slovenská je znepokojená útokmi proti
 
predstaviteľom SR aj iných štátov


Matica slovenská je znepokojená aktuálnymi aktivitami skupiny občanov a médií, ktoré sa považujú za jediných vykladačov pravdy, demokracie a slušnosti. Najnovšie sa agresívne útoky vzniesli proti oficiálnym predstaviteľom Slovenskej republiky aj iných štátov. Vo vyhlásení to napísali predseda Matice slovenskej Marián Tkáč a správca Matice slovenskej Maroš Smolec.
Vyjadrenia predstaviteľov tzv. bratislavskej kaviarne sú podľa nich stále agresívnejšie a vyvolávajú v slovenskom národe nepriateľskú atmosféru smerujúcu k podpore násilných prejavov. "Ich konania presahujú nielen etické hranice, ale aj trestnoprávnu zodpovednosť. Matica slovenská sa cíti oprávnená k takýmto konaniam sa vyjadrovať, nakoľko priamo ohrozujú morálnu podstatu slovenského národa," uvádza sa vo vyhlásení.
Matica slovenská je podľa jej predsedu a správcu národnou ustanovizňou, ktorej úlohou je aj spájať Slovákov a Slovenky v mene kultúrneho dedičstva a odkazu našich predkov.

Copyright © TASR 2017