17. 1. 2017

Odpoveď podľa Zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve

Odpoveď podľa Zákona o periodickej
tlači a agentúrnom spravodajstve


Agentúra SITA uverejňuje odpoveď na základe Zákona č. 167/2008 § 8 (právo na odpoveď), o ktorú požiadal Marek Jankulár riaditeľ spoločnosti Zlatý vek, o.z.. Odpoveď súvisí so správou: NITRA: Úrad pre dohľad prešetruje úmrtia klientov v DOS Zlatý vek, ktorú agentúra SITA vydala 12. januára 2016 o 09:21 pod číslom 0041.

Znenie odpovede:

V článku "Úrad pre dohľad prešetruje úmrtie klientov v DOS Zlatý vek" uverejnenom dňa 12.1.2017 na stránke SITA bolo uvedené nepravdivé skutkové tvrdenie poslankyne Nitrianskeho samosprávneho kraja Renáta Kolenčíková vo vzťahu k Domu ošetrovateľskej starostlivosti prevádzkovanom Spoločnosťou Zlatý vek, o.z. v Nitre, keď Renáta Kolenčíková uviedla: "Ja som sa tam bola anonymne pozrieť a naozaj, keď som videla a hlavne cítila ten smrad, tú špinu... Tí ľudia neboli prebalení a nebolo o nich postarané tak, ako by v 21. storočí malo byť".
Anonymná návšteva budovy Dom ošetrovateľskej starostlivosti Zlatý vek v Nitre nie je možná, nakoľko budova je chránená elektronickým zámkom s bezpečnostným kódom a kamerovým systémom, po vstupe do budovy musí každý návštevník nahlásiť personálu koho ide navštíviť.
Od začiatku činnosti v decembri 2014 sme s rôznymi časovými odstupmi absolvovali niekoľko kontrol rôznych inštitúcií ako sú Regionálny úrad verejného zdravotníctva, sestra Nitrianskeho samosprávneho kraja, lekár Nitrianskeho samosprávneho kraja, revízni lekári zdravotných poisťovní a pod., pričom žiadna kontrola nekonštatovala porušenie povinností pri poskytovaní starostlivosti. V súvislosti so schvaľovaním VZN nás navštívili dve poslankyne Nitrianskeho samosprávneho kraja - lekárky z komisie zdravotníctva, ktoré sa po návšteve o zariadení a práci zamestnancov DOS vyjadrili pochvalne. DOS pravidelne navštevujú prednostovia, lekári a tiež sociálni pracovníci FN Nitra.
List pána v Vrábeľ, ktorý spomínala poslankyňa Kolenčíková sme dostali aj my a musíme uviesť, že táto pani v našom zariadení nezomrela.
Poslankyňa Kolenčíková nás nikdy nekontaktovala, aby si overila informácie, ktoré tvrdila na zasadnutí zastupiteľstva NSK, preto si kladieme otázku, aký úmysel v skutočnosti sledovala.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v súčasnosti vykonáva šetrenie dvoch podaní, z ktorých ale jedno nesmeruje na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v DOS Zlatý vek.