24. 4. 2017

Absolventi, študenti a priatelia FMK píšu otvorený list dekanke Petranovej

Absolventi, študenti a priatelia FMK píšu 
otvorený list dekanke Petranovej


Vážená pani dekanka, zástupcovia médií a drahí priatelia našej alma mater,

my absolventi, študenti a ľudia, ktorým záleží na imidži Fakulty masmediálnej komunikácie a dôveryhodnosti jej pedagógov a študentov, verejne odsudzujeme vystúpenie Tibora Rostasa na konferencii Megatrends and media 2017.

Vítame iniciatívu odborne analyzovať nové trendy v médiách. Súhlasíme s tým, že kritický pohľad na médiá je zručnosť, ktorou je dôležité disponovať. Obzvlášť dnes, kedy sa na nás valia zámerne prekrucované informácie z takzvanej alternatívy.

Vedecký prístup, ktorému ste nás učili, tvrdí, že výroky musia byť overené uznávanou odbornou autoritou alebo výskumom. Nestačí sa odvolávať na vágne „utajované dokumenty“, „new world order“ či „farmaceutickú lobby“ tak, ako to robí periodikum pána Rostasa. Alternatíva nerovná sa lžiam.

Pán Rostas má plné právo publikovať vo svojom súkromnom médiu, čo uzná za vhodné a je v medziach zákona. My, ako ľudia, ktorým záleží na dobrom mene Fakulty masmediálnej komunikácie, máme právo vyjadriť svoj protest s jeho účasťou na akademickej vedeckej konferencii.

Poslaním FMK je „šíriť poznanie, rozvíjať vzdelanosť spoločnosti v študijnom odbore masmediálne štúdiá a podporovať rozvoj osobnostných a profesionálnych kvalít členov jej akademickej obce“. Rozhodnutie akceptovať ponuku Tibora Rostasa vystúpiť s príspevkom, je v hrubom rozpore s týmto poslaním.

Nechceme mať horký pocit z toho, že vlastne nemáme žiadny argument, prečo obhajovať FMK a naše vzdelanie. Ak inštitúcia, ktorá má vzdelávať k mediálnej gramotnosti a ku kritickému mysleniu, legitimizuje dezinformačné médiá, ktoré vedome šíria klamlivé informácie, tak je to veľmi smutný paradox.

Stále si chceme zachovať vieru v školu, na ktorej sme prežili roky, ktoré formovali naše charaktery a našu odbornosť. Chceme byť naďalej hrdí na roky strávené na tejto univerzite.

Pani dekanka, zvážte prosím prítomnosť T. Rostasa na konferencii a zvážte prosím aj vyjadrenia, ktorými jeho prítomnosť obhajujete. Zastupujete nielen vzdelávaciu inštitúciu, ale aj tisícky jej absolventov a priaznivcov.

Ďakujeme

Zdroj: https://www.facebook.com/groups/627290314143022/