29. 4. 2017

SLOVAK MEDIA LAW NEWS

SLOVAK MEDIA LAW NEWS

Slovensko bude podporovať zabezpečenie dostatočných nástrojov pre členské štáty Európskej únie (EÚ) v súvislosti s audiovizuálnymi službami sídliacimi aj po brexite v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (Spojené kráľovstvo). Uvádza sa to v materiáli o príprave na odchod Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ, ktorý v stredu 26. apríla schválila vláda. Dokument kabinet odobril pred mimoriadnou schôdzkou lídrov EÚ27, ktorá sa koná dnes v Bruseli.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v materiáli pripomína, že v audiovizuálnom a filmovom sektore má Spojené kráľovstvo dominantnú pozíciu v rámci EÚ. Je tomu tak aj vďaka jednotnému audiovizuálnemu trhu únie založenému okrem iného na smernici o audiovizuálnych mediálnych službách a programe Kreatívna Európa. „V Spojenom kráľovstve zároveň sídli pomerne vysoký podiel zahraničných audiovizuálnych služieb dostupných v SR, najmä tematické televízne kanály a veľké medzinárodné služby na požiadanie. Ak nebudú na spoločnosti zo Spojeného kráľovstva uplatňované základné právne predpisy EÚ, môže byť ohrozená základná minimálna ochrana divákov vrátane maloletých, pravidiel reklamy, ochrany proti podnecovaniu k nenávisti a podobne,“ upozorňuje náš rezort diplomacie. Slovenská republika preto podporí zabezpečenie dostatočných nástrojov pre členské štáty EÚ v oblasti s audiovizuálnych služieb sídliacimi aj po brexite v Spojenom kráľovstve. Zaistí sa tým ochrana spotrebiteľov vrátane maloletých. „Vzhľadom na dominantnú pozíciu Spojeného kráľovstva v audiovizuálnom a filmovom sektore bude nutné taktiež zabrániť selektívnemu výberu slobodného prístupu Spojeného kráľovstva na jednotný trh v týchto oblastiach. SR bude podporovať prostriedky na zabránenie nerovnocennej hospodárskej súťaže,“ dodalo ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Materiál je prvým dokumentom o príprave Slovenskej republiky (SR) na rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Definuje politické východiská a najdôležitejšie priority vlády SR v prípravnej fáze rokovaní na úrovni EÚ (Európska rada a Rada pre všeobecné záležitosti). Zároveň upravuje vnútroštátny koordinačný mechanizmus vlády SR s cieľom dosiahnuť efektívnu spoluprácu rezortov pri príprave stanovísk SR a vzájomnú informovanosť o aktuálnom vývoji. Medzi priority Slovenska v súvislosti s brexitom patrí postavenie občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve vrátane ich pobytového statusu a práv sociálneho zabezpečenia. K hlavným cieľom SR radí aj finančné vyrovnanie s možným presahom na rozpočet EÚ a korektné dojednanie obchodných a hospodárskych vzťahov. Pri rokovaniach považujeme za najdôležitejšie zachovať jednotu EÚ a dodržať princíp vzájomnej reciprocity, osobitne v prípade postavenia občanov. Vzhľadom na strategickú pozíciu Spojeného kráľovstva v oblasti medzinárodnej politiky podporujeme zachovanie úzkej spolupráce v oblasti bezpečnosti, obrany a zahraničnej politiky.

©2017, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.