24. 4. 2017

Megatrendy a médiá 2017

Megatrendy a médiá 2017


 
Konferencia Megatrendy a médiá sa uskutoční 25. – 26. apríla 2017 na Smolenickom zámku. Účasť potvrdil profesor Masayuki Uemura z Japonska, vynálezca Nintenda, i ďalší hostia z Českej republiky, Poľska a Rumunska.
Konferencia Fakulty masmediálnej komunikácie je etablovanou udalosťou s podporou a účasťou odborníkov z teórie a praxe masmediálnej komunikácie. Cieľom konferencie je prezentovanie a výmena aktuálnych poznatkov a skúseností, ktoré reflektujú médiá a s nimi spojené súčasné trendy. Archív konferencie si možno prezerať v pravej časti stránky, fotografie z predchádzajúcich ročníkov sú dostupné na facebookovej stránke Konferencie FMK.
Ďalší ročník konferencie sa uskutoční 25. – 26. apríla 2017 na Smolenickom zámku.

Dátum: 25. – 26. apríla 2017
Čas: 09.00
Miesto: Smolenický zámok

Päť sekcií bude odzrkadľovať aktuálne teoretické i praktické témy z mediálnej oblasti a súvisiacich disciplín. „Sekciu zaoberajúcu sa budúcnosťou mediálnej terminológie sme vytvorili na základe toho, že momentálne tu máme skutočný terminologický chaos a napríklad pri pojme „kyberpriestor“ sa stretávame niekedy až s komickými súvislosťami a interpretáciami“, hovorí jeden z organizátorov Dr. Martin Solík.

Tematické zameranie sekcií príspevkov podľa sekcií:

• Sekcia 1: Budúcnosť mediálnej terminológie
• Sekcia 2: Budúcnosť mediálnej výchovy
• Sekcia 3: Budúcnosť vplyvu médií
• Sekcia 4: Budúcnosť marketingu v kontexte médií
• Sekcia 5: Budúcnosť hier