25. 4. 2017

Laureáti Ceny ministra kultúry za rok 2016

Laureáti Ceny ministra kultúry za rok 2016

Cena ministra kultúry za celoživotný prínos v oblasti umenia patrí scénografovi a kostýmovému výtvarníkovi Jozefovi Cillerovi
Osobnosti slovenskej kultúry dnes ocenil minister kultúry Marek Maďarič. Ako agentúru SITA informoval referát styku s médiami MK SR, na slávnosti v bratislavskom sídle Ministerstva kultúry (MK) SR udelil Ceny ministra kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2016 ôsmim tvorcom a šíriteľom slovenského umenia doma i v zahraničí. Laureátmi cien sa stali: literát Anton Hykisch, kostýmová výtvarníčka Ľudmila Várossová, huslista Peter Zajíček, režisér Stanislav Párnický, programový riaditeľ RTVS Tibor Búza, scénograf a kostýmový výtvarník Jozef Ciller, dlhoročná tlačová tajomníčka SND a organizátorka Bratislavských hudobných slávností Izabela Pažítková a galerista Peter Paško.
Cena za celoživotný prínos v oblasti umenia patrí Jozefovi Cillerovi za osobitý vklad a inovatívny prístup v oblasti scénografie, ktorou významne prispel k obohateniu divadelnej, filmovej a televíznej scénografie. Cenu mu udelili s prihliadnutím na jeho dlhoročnú inšpiratívnu a medzinárodne oceňovanú pedagogickú činnosť.
Laureátmi ceny za podporu, prezentáciu a propagáciu umenia sa stali Izabela Pažítková a Peter Paško. Izabelu Pažítkovú minister ocenil za významný prínos pri propagácii a prezentácii umenia a kultúry s prihliadnutím na dlhoročné pôsobenie na poste tlačovej tajomníčky Slovenského národného divadla a hlavnej manažérky medzinárodného hudobného festivalu Bratislavské hudobné slávnosti. Peter Paško získal cenu ministra za ideu založenia súkromnej Galérie Nedbalka v Bratislave. Galéria je nezisková organizácia a verejnosti predstavuje diela najvýznamnejších umelcov tvoriacich na Slovensku od konca 19. storočia až po súčasnosť.
Cenu za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby získal prozaik, publicista, dramatik, autor literatúry pre deti a mládež a bývalý diplomat Anton Hykisch za román Verte cisárovi. Minister ocenil aj Hykischov mimoriadny tvorivý prínos do slovenskej prózy, v ktorej novou poetikou s nezameniteľným štýlom ovplyvnil niekoľko generácií spisovateľov i čitateľov. Svojou románovou tvorbou zároveň prispel k popularizácii neznámej slovenskej histórie.
Laureátkou ceny za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca sa stala kostýmová výtvarníčka Ľudmila Várossová. Ocenenie jej udelili za výnimočný osobitý vklad do rozvoja kostýmového výtvarníctva na Slovensku a v zahraničí. Pritom vyzdvihli aj Várossovej umelecké spojenie s poprednými režisérmi, ktorého výsledkom sú početné divadelné, televízne a filmové diela s jej nezameniteľným výtvarným rukopisom.
Cenu za výnimočný prínos v oblasti hudby udelil minister kultúry huslistovi, koncertnému majstrovi a pedagógovi Petrovi Zajíčkovi. Vyzdvihol tým Zajíčkov prínos v oživovaní notových hudobných pamiatok z územia Slovenska, jeho dlhoročnú umeleckú činnosť na poste umeleckého vedúceho súboru Musica Aeterna a jeho úlohu umeleckého riaditeľa a organizátora festivalu Dni starej hudby.
Minister odovzdal cenu za výnimočný prínos v oblasti audiovízie dvom osobnostiam - režisérovi Stanislavovi Párnickému a programovému riaditeľovi RTVS Tiborovi Búzovi. Stanislav Párnický ju získal za dlhodobý mimoriadny režijný prínos domácej hranej filmovej a televíznej tvorbe. Minister taktiež ocenil jeho dlhoročné pedagogické pôsobenie, ktorým spoluformoval nové generácie filmových tvorcov. Tibor Búza Cenu ministra kultúry za rok 2016 získal za výrazný osobnostný vklad a prínos k inštitucionálnemu rozvoju Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). Búza sa laureátom stal i za stabilizáciu slovenského audiovizuálneho prostredia, a to aj v medzinárodnom producentskom kontexte. Prispel k efektívnej prezentácii audiovizuálnej kultúry na verejnosti, ako aj ku kreatívnemu rozvoju slovenského filmového umenia a animovanej tvorby.
Cena ministra kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia je ocenenie, ktoré minister udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach umenia. Návrh na udelenie ceny predkladajú ministrovi odborné a umelecké inštitúcie, profesijné občianske združenia, či iné neziskové a verejnoprospešné organizácie s pôsobnosťou v danej oblasti, fyzické osoby, orgány štátnej správy a samosprávy, útvary ministerstva, ako aj poradné orgány ministra. Autorom artefaktu Ceny ministra kultúry v oblastiach profesionálneho umenia je sklársky výtvarník Palo Macho.

©2017, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.