26. 4. 2017

Literárny fond ocenil novinárov

Literárny fond ocenil novinárov

Popri vyhlásení druhého laureáta Ceny Romana Kaliského odovzdal Literárny fond ceny a prémie za novinársku tvorbu v roku 2016
Najstarší aktívny športový publicista na Slovensku Jozef Kšiňan sa dnes stal druhým nositeľom Ceny Romana Kaliského. Cenu novinárovi, ktorý 3. januára oslávil 90-tku, udelil dnes v rámci vyhlásenia novinárskych cien Literárny fond (LF). Fond dnes slávnostne udelil Výročné ceny Literárneho fondu za novinársku tvorbu v roku 2016.
Jozef Kšiňan sa narodil 3. januára 1927 v Bratislave, kde žije doteraz. Ako športový redaktor pôsobil v denníkoch Pravda, Práca, Smena, neskôr v TASR (bývalá ČSTK). Diaľkovo absolvoval štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Je autorom alebo spoluautorom vyše 30 publikácií so športovou, prevažne s futbalovou tematikou. V roku 1995 si v Prahe prevzal z rúk vtedajšieho predsedu Medzinárodného olympijského výboru Juana Antonia Samarancha Zlatý odznak Medzinárodného olympijského výboru. „Celý jeho život vypĺňala aktívna náročná práca športového novinára. Vo svojich 90 rokoch je stále aktívny. Nezaobíde sa bez neho žiadna významnejšia športová tlačovka či športové podujatie v Bratislave. Príde, pýta sa, stále si niečo usilovne zapisuje,“ informoval agentúru SITA o ocenenom Literárny fond. „Nemôžem prestať pracovať, stále prispievam do médií: slovenských aj českých, nielen do tlače, píšem aj publikácie, mám ich na konte doteraz vyše tridsať. A keďže sa s počítačmi v mojom veku nekamarátim, všetko si zapisujem do notesov. A viem to využiť,“ cituje fond Jozefa Kšiňana.
Cenu Romana Kaliského udeľuje za významný prínos v oblasti žurnalistiky Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu Literárneho fondu. Ako vyplýva z preambuly ceny, ide o ocenenie za dlhoročnú novinársku tvorbu na vysokej profesionálnej úrovni v duchu pravidiel Etického kódexu novinára. Vlani sa jej vôbec prvým nositeľom za celoživotnú tvorbu stal filmový kritik, publicista a prekladateľ Pavol Branko.
Na slávnosti, ktorá sa uskutočnila v bratislavskom Zichyho paláci, zároveň vyhlásili nositeľov cien a prémií za publicistiku, spravodajstvo a novinársku fotografiu. Do Výročnej ceny Literárneho fondu za novinársku tvorbu v roku 2016 sa prihlásilo spolu 117 súťažiacich s 251 príspevkami. Výročné ceny získalo deväť novinárov. V kategórii publicistika za tlač a internetové médiá cenu udelili cenu trojici autorov z denníka SME - Adam Valček, Martina Raábová a Tom Nicholson za tematický celok: Čo sa stalo so ziskami poisťovne Dôvera podľa Panama Papers. Za rozhlasovú publicistiku cenu získala dvojica zo Slovenského rozhlasu (SRo), RTVS Janka Bleyová a Marcel Hanáček za fíčre Čas hľadania (relácia Magazín) a Slepá dôvera (relácia Mozaika). Za televíznu publicistiku udelil cenu Gabriele Piroškovej zo Slovenskej televízie (STV), RTVS za reportáž Keď ide o čas (program Občan za dverami). V kategórii spravodajstvo vyhlásili troch laureátov Výročných cien Literárneho fondu za novinársku tvorbu v roku 2016. V kategórii spravodajstvo dostal cenu Braňo Závodský za rozhovor s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom v relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo. Za televízne spravodajstvo patrí cena Marekovi Vnenčákovi z TV Markíza za príspevky Uzimení poslovia jari a Trinásta komnata odvysielané v Televíznych novinách. V kategórii novinárska fotografia získal cenu Michal Svitok z TASR za sériu fotografií Za zlatom.
Fond dnes taktiež vyhlásil dvoch nositeľov Mimoriadnej ceny za novinársku tvorbu v roku 2016. Obe udelil v kategórii publicistika, a to Petrovi Turčíkovi z Rádia Devín SRo, RTVS za tematický celok z 90. výročiu vysielania rozhlasu Rozhlasová kronika 1926 – 2016 a Denise Czibulke z televízie Markíza za sériu reportáží zo slovenských obcí S kamerou na blind (Reflex). Fond ďalej vyhlásil aj 27 nositeľov prémií za novinársku tvorbu v minulom roku.

Prémie za novinársku tvorbu v roku 2016 Literárny fond udelil za publicistiku, spravodajstvo aj novinársku fotografiu. V kategória publicistika v oblasti tlač a internetové médiá získali prémie traja redaktori denníka Pravda - Milan Čupka, Dagmar Teliščáková a Andrej Barát. Ďalej patria aj Galine Lišhákovej z časopisu Nota Bene, Danovi Himičovi a Henriete Ďurovovej z časopisu Život a Richardovi Kvašňovskému z TASR. Za rozhlasovú publicistku prémie získal výlučne Slovenský rozhlas (SRo), RTVS, a to Jaroslav Rozsíval (Rádio Devín), Katarína Martinková (Rádio Slovensko), Zuzana Šebestová (Rádio Slovensko), Ivica Ruttkayová (Rádio Devín) a Martina Bačová (Rádio Regina Východ). Za televíznu publicistiku fond udelil prémie Silvii Košťovej (RTVS), Jarmile Kováčovej (TV Markíza), Drahomíre Kyslanovej (RTVS) a Kataríne Začkovej (RTVS). V kategórii spravodajstvo získal v oblasti tlač, internetové médiá prémiu Jaroslav Vrábeľ z Denníka Korzár. Za rozhlasové spravodajstvo udeli Literárny fond päť prémií a všetky putovali do verejnoprávneho rozhlasu. Konkrétne štyri do Rádia Slovensko, SRo – RTVS, a to: Ľubomíre Goljerovej, Daši Omastovej, Martinovi Kalužákovi a Jaroslavovi Barborákovi. Piata patrí Rastislavovi Šimáškovi z Rádia Devín. Za televízne spravodajstvo prémie udelili: Jánovi Malochovi (TV Markíza) a Richardovi Bolješikovi (TV JOJ). V kategórii spravodajské agentúry prémie neudelili. V kategórii novinárska fotografia Literárny fond prémiami ocenil troch fotografov - Tomáša Benedikoviča (Denník N), Janu Pisarčíkovú (My Noviny Spiša) a Dorotu Holubovú (Magazín MONO.sk).

©2017, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.