29. 6. 2017

Odpoveď pani poslankyni Lucii Štasselovej ohľadom zasvätenia Mariána Kotlebu

Odpoveď pani poslankyni Lucii Štasselovej 

ohľadom zasvätenia Mariána Kotlebu

Odpoveď pani poslankyni Lucii Štasselovej ohľadom zasvätenia Mariána Kotlebu


Bratislava 29. júna (TK KBS) Na sociálnych sieťach sa rozšírila verejná výzva pani Lucie Štasselovej, poslankyne mestského zastupiteľstva v Bratislave, týkajúca sa zasvätenia Mariána Kotlebu vo Vranove nad Topľou. Na jej verejné pozvanie preposlať túto výzvu košickému arcibiskupovi a KBS reagovalo viacero čitateľov. Pokladáme preto za užitočné zverejniť odpoveď, ktorá jej bola zaslaná. Prinášame ju v plnom znení.

-----------------

Milá pani Štasselová,

ďakujem vám za váš mail. Obrátili ste sa na košického pána arcibiskupa a na Konferenciu biskupov Slovenska so žiadosťou, aby sa vážne zaoberali činnosťou strany ĽSNS Mariána Kotlebu.

Urobili ste tak podľa vlastných slov ako veriaca Katolíckej cirkvi. Dovoľte mi preto, prosím, aby som vám odpovedal ako kňaz, ktorému je zverená duchovná starostlivosť o veriacich.

Som vám vďačný, že ste nás upozornili na informácie, ktoré sa šíria internetom a sociálnymi sieťami. Dovoľte mi ešte spomenúť, že ja sám som sa o nich na Hlavných správach, ktoré citujete, nedozvedel. Pretože ich nečítam.

Mám nádej, že dokážete porozumieť môjmu rozhodnutiu investovať čas do čítania seriózneho spravodajstva. Ja zasa rozumiem vášmu presvedčeniu, že fotografie z Vranova pôsobia dojmom bizarného politického marketingu.

Použijúc originálne výrazy našej rodnej reči: je to okaté a krikľavé. Čomu však nerozumiem: prečo treba danej kompozícii robiť zosilňovač? Nehnevajte sa, no presne tento efekt sa dosahuje rozposielaním textu po sociálnych sieťach.

Naozaj to celé stojí za mimoriadnu pozornosť? Skúsenosť z médií hovorí, že ľuďom nemožno nanútiť, čo si majú myslieť; dá sa im však predhodiť, o čom majú rozmýšľať. Dajte háčik, a ryby sa chytia - a v podstate hrajú vašu hru.

Musíme ale na každú hru pristupovať? Prepáčte, no zatiaľčo sa spravodlivo rozhorčujete nad spôsobmi lovu Mariána Kotlebu, aj vy sa už veziete na jeho háčiku. Rozširujete to, čo si v skutočnosti pozornosť nezaslúži.

Navyše tak robíte spôsobom, ktorý vec nevyrieši. Chcem vás poprosiť, aby ste domysleli, čo by biskupi dosiahli nekonečným poukazovaním na Kotlebove prejavy ako na zneužívania viery a cirkvi. Viete predsa, že nemá problém nechať na svojich podujatiach pôsobiť falošných biskupov.

Myslíte, že si láme hlavu nad napomenutiami skutočných? Majú mu napísať, že ak sa chcel úprimne zasvätiť, prečo nepočkal na ohlásené zasvätenie, ktoré bude v Nitre? Prečo potreboval dopredu vytrubovať o sebe? A prečo v prítomnosti kňaza, ktorému predstavení viackrát prísne zakázali angažovať sa okolo ĽSNS? (Navyše, daný kňaz vo Vranove konal bez dovolenia a poza chrbát miestneho farára). To všetko je okato a krikľavo jasné...

Máme sa ho opýtať, či počúval pastiersky list, v ktorom biskupi upozorňovali, že zasvätenie je ako kadidlo: nefunguje, ak nevychádza z horiaceho srdca, odhodlaného slúžiť a obetovať sa? Samozrejme, aj pre imigrantov, Židov, Rómov, či moslimov: veď náš Boh nie je Bohom národným! Už sme to povedali stokrát...

Budeme sa s ním a jeho priaznivcami neustále sporiť o úprimnosti ich náboženských prejavov? Z vašej reakcie je zrejmé, že vás o nej presviedčať netreba. Obávam sa, že presviedčať tých, ktorí doteraz nepochopili, bude hádzaním hrachu na stenu.

Viete, že kto pochopiť nechce, nepochopí. Preto skôr, než vstupovať do ponúknutej hry, vidí sa mi užitočnejšie informáciu z Vranova prijať ako výzvu. Na naše vlastné, tiché, spoločné, opravdivé zasvätenie. Možnosť máme 5. júla v Nitre.

Urobme to úplne inak: bez vytrubovania po facebooku. Pozrite, možno by nám bez toho, čo sa stalo vo Vranove, unikla dôležitosť stíšenia, pokory, úprimnej prípravy a prehĺbenia vo viere. Nech nám teda neunikne. Využime čo najlepšie príležitosť, ktorú zasvätenie ponúka.

Milá pani Štasselová, odpustite, ak som sa vás v úvode dotkol výčitkou: myslím ju v dobrom, ako duchovný pastier, ktorému úprimne záleží na dobre veriacich. Modlím sa za vás a prajem vám i vašim drahým mnoho Božieho požehnania.

S úctou,

Martin Kramara, hovorca KBS

----------------------------------

Vážený pán Mons. Bernard Bober, vážení páni biskupi Slovenska

Obraciam sa na vás ako členka rimsko-katolíckej cirkvi na Slovensku so žiadosťou, aby ste sa Vy a tiež Konferencia biskupov Slovenska vážne zaoberali činnostou strany ĽSNS Marián Kotleba, ktorý hrubo zneužíva priestory katolívkej cirkvi a jej zvyklosti zasvätenia na Slovensku.

Pre tuto stranu sa vraj podľa médií dňa 28. júna 2017 v Bazilike (http://www.hlavnespravy.sk/marian-kotleba-verejne-zasvatil-seba-politicku-stranu-vsetkych-poslancov-asistentov-volicov-cele-slovensko-neposkvrnenemu-srdcu-panny-marie/1051618) Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou po svätej omši konala malá ceremónia, ktorou poslanec NR SR Marian Kotleba zasvätil seba aj celé Slovensko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Žiadam vás, aby ste v úcte a rešpekte k spoločým hodnotám zdielaných veriacimi aj neveriacimi, bránili zneužívanie cirkvi a jej priestorov na politicke účely strany, ktorá preukázateľne šíri fašizmus a jeho hodnoty ma Slovensku.

Apelujem na Vás, aby ste zvážili šírenia takéhoto verejného oficiálneho postoja cirkvi formou pastierskeho listu.

Dakujem
Lucia Štasselová
poslankyňa mestského zastupiteľstva v Bratislave