12. 8. 2017

Stanovisko štátnej tajomníčky MŠVVaŠ SR O. Nachtmannovej k článku ohľadom škandálu s eurofondmi, ktorý bol zverejnený na portáli webnoviny.sk

Stanovisko štátnej tajomníčky MŠVVaŠ SR O. Nachtmannovej 
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt oľga nachtmannová tasr
k článku ohľadom škandálu s eurofondmi, ktorý bol zverejnený na portáli webnoviny.sk

 Problematika čerpania eurofondov na rezorte školstva nespadá v zmysle Organizačnej štruktúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR do mojej pôsobnosti, ale je výlučne v kompetencii pána ministra.
      Napriek tomu som požiadala generálneho riaditeľa Výskumnej agentúry, ktorá je priamo zodpovedná za čerpanie výziev z Operačného programu Výskum a inovácie, o zaslanie všetkých informácií k aktuálne schváleným projektom, a to predovšetkým v nadväznosti na kritériá jednotlivých projektov, mená a hodnotenia jednotlivých hodnotiteľov, ako aj schválené sumy úspešných projektov. Požadované informácie, žiaľ, napriek mojej iniciatíve doposiaľ nemám k dispozícii.
      Vzhľadom na túto skutočnosť mi v tejto chvíli nezostáva iná možnosť, ako trvať na mnou už mediálne prezentovanom odporúčaní, aby pán minister zvolal tlačovú konferenciu, na ktorej by verejnosti odpovedal na všetky relevantné otázky a to aj za účasti generálneho riaditeľa Výskumnej agentúry.
      Téma čerpania prostriedkov z fondov EÚ mi nebola a nie je ľahostajná a podporujem objektívne prešetrenie všetkých s tým súvisiacich faktov.