3. 8. 2017

Televíznemu príjmu stále kraľuje satelit


Televíznemu príjmu 
stále kraľuje satelit 

Z prieskumu, ktorý pre spoločnosť SES realizovala agentúra NMS Market Research koncom mája, vyplynulo, že technologické trendy neobišli ani správanie Slovákov pri sledovaní televízie. K dispozícii majú nové zariadenia, ktoré menia spôsoby, akými "trávia" televízny obsah všetky generácie, bez ohľadu na vek. Televízia je dnes dostupná kdekoľvek (doma či na cestách) a vyberať sa dá nielen v širokej ponuke programov, ale aj medzi samotnými poskytovateľmi televíznych služieb.
Klasický televízny prijímač má konkurenciu
V súčasnosti viac ako tri štvrtiny televíznych divákov využíva na sledovanie televízie viac ako jedno zariadenie. 36% používa 2 zariadenia, 14% dokonca 4 a viac zariadení. Aj keď je televízny prijímač stále najčastejšie využívaným zariadením (96%), slovenskí diváci tiež siahajú aj po alternatívnych zariadeniach ako notebook (37%) alebo smartfón (23%). Notebooky využíva na sledovanie obľúbených televíznych formátov najmä mladá generácia (vo veku 18 – 24 rokov), pri využívaní smartfónov zas dominujú muži. Až 14% respondentov využíva na sledovanie televízie kombináciu televízneho prijímača a notebooku, takmer polovica (47%) využíva len televízny prijímač.
Takmer 9 z 10 (86%) televíznych divákov sleduje televíziu viac ako jednu hodinu denne, až 14% dokonca viac ako 4 hodiny denne. Z prieskumu tiež vyplynulo, že sa pri sledovaní televízie nevyhneme istým stereotypom. Muži surfujú po internete častejšie (71% mužov oproti 59% žien), na druhej strane pre ženy sú sprievodnou aktivitou najmä domáce práce (66% žien oproti 43% mužov). Obe skupiny však popri sledovaní televízie rovnako radi chatujú (50%) a komunikujú na sociálnych sieťach (64%).
Satelit ostáva naďalej dominantnou platformou
Telekomunikačné satelity sú v dnešnom svete samozrejmosťou. V rámci prieskumu sme sa chceli dozvedieť, či Slováci vedia, na čo sa vlastne používajú. Až tretina respondentov (33%) uviedla TV signál ako jeho primárny účel, ďalších 29% uviedlo prenos signálu (vo všeobecnosti). 16% priradilo k satelitu dátový prenos (vo všeobecnosti) a 7% internet. 11% uviedlo telefonické hovory. Pokiaľ sa pozrieme na konkrétny satelitný systém, najsilnejšie povedomie medzi respondentmi má značka ASTRA (69%), ktorú nasleduje so značne nižším percentom Thor (22%) a Eutelsat (21%).
Televíznemu príjmu na Slovensku stále dominuje satelit. Na základe výsledkov prieskumu, až 43% Slovákov prijíma TV signál cez satelit, 27% prostredníctvom káblovej televízie, 18% využíva IPTV a 10% prijíma televíziu cez anténu. Satelitný príjem zabezpečuje pre 53% respondentov satelitná platforma Skylink, ktorú nasledujú služby Digi TV (21%) a Magio Sat (16%).
Vysoké povedomie o satelitnom systéme ASTRA má priamu súvislosť s vedúcou satelitnou platformou Skylink, ktorá prináša televízne vysielanie do domácností prostredníctvom ASTRA 3B satelitu na orbitálnej pozícii 23,5°E. Diváci môžu v prípade príjmu z tejto pozície využiť riešenie, ktoré im umožňuje sledovať televíziu z dvoch orbitálnych pozícií, ktoré sú blízko seba. Na susednej orbitálnej pozícii ASTRA 19,2°E je divákom k dispozícii viac ako 350 nekódovaných programov, vrátane 50 HD programov.
SD rozlíšenie preferuje len 1% televíznych divákov
Pokiaľ ide o preferencie, slovenskí diváci v tom majú celkom jasno. Len 1% televíznych divákov preferuje vysielanie špecificky v SD rozlíšení, takmer dve tretiny (63%) v HD rozlíšení. Pokiaľ ide o možnosť voľby, až 57% respondentov by uprednostnilo pozeranie televízie v HD kvalite. Z väčšej časti ide najmä o mužov, mladšiu generáciu (vo veku 18 – 24 rokov) a satelitných používateľov.
V HD sledujú slovenskí diváci najmä filmy a prírodopisné dokumenty. Mužský divák si v HD kvalite rád pozrie aj šport (20% mužov oproti 4% žien), naopak ženy zase televízne seriály (13% žien oproti 4% mužov).
Na čo najviac reagujú slovenskí diváci?
Najcitlivejšie reagujú na zvyšovanie ceny. Až 58% respondentov by zvažovalo zmenu TV operátora, pokiaľ by došlo k zvýšeniu ceny za využívaný programový balík. Zmenu tiež zvažujú pri nízkej kvalite TV signálu (40%). Muži sú citlivejší na zmeny v programovej ponuke (41% mužov oproti 30% žien).
O prieskume
Do prieskumu bolo na Slovensku zapojených 504 respondentov (v pomere 50% žien a 50% mužov) vo veku od 18 do 64 rokov. Veková štruktúra bola nasledovná: 19% vo veku 18-24, 27% vo veku 25-34, 21% vo veku 35-44, 21% vo veku 45-54, 12% vo veku 55-64. Čo sa týka vzdelanostnej štruktúry 14% respondentov ukončilo len základné vzdelanie, 10% ukončilo vysokoškolské štúdium. Väčšinový príjem domácnosti (48%) sa pohybuje na úrovni 601 až 1330 eur. 43% respondentov býva v spoločnej domácnosti o 4 a viac členoch.