2. 8. 2017

Novela o filmovom projekte má podporiť rozvoj audiovizuálneho priemyslu

Novela o filmovom projekte má podporiť rozvoj 
audiovizuálneho priemyslu 

Významný impulz na rozvoj audiovizuálneho priemyslu majú priniesť zmeny vo vyhláške o filmovom projekte Ministerstva kultúry (MK) SR, ktorej novelizovaná podoba vstupuje dnes do platnosti. Novela podporuje investície do filmových produkcií zásadným znížením limitu povinných výdavkov, ktorý filmárov oprávňuje žiadať Audiovizuálny fond (AvF) o refundovanie 20 percent nákladov na filmový projekt.
      Doteraz bola výška tohto povinného minimálneho limitu, ktorý musel producent v rámci filmového projektu na Slovensku preinvestovať, vo výške dva milióny eur. "Úprava znižuje túto čiastku na 150.000 eur pri jednom celovečernom hranom, dokumentárnom či animovanom filme alebo pri dokumentárnom či animovanom seriáli. Ak pôjde o filmový projekt v podobe dvoch alebo troch hraných, dokumentárnych či animovaných filmov alebo TV seriálu, je minimálna čiastka, ktorá oprávňuje žiadať o spätnú 20-percentnú dotáciu, vo výške 300.000 eur," priblížil generálny riaditeľ Sekcie médií, audiovízie a autorského práva MK Anton Škreko. Zároveň pripomenul, že uvedený limit nesmie presiahnuť 50 percent rozpočtu projektu. "To znamená, že od dnešného dňa budeme môcť podporiť projekty, ktorých rozpočet je najmenej 300.000, resp. 600.000 eur," vysvetlil nastavenie podmienok.
      Hlavnými argumentmi pre výrazné zníženie sumy povinných výdavkov bola zo strany rezortu nielen snaha o zabezpečenie konkurencieschopnosti Slovenska v tejto oblasti, ale tiež reálne možnosti audiovizuálneho prostredia na Slovensku. Zníženie limitu by malo okrem iného prispieť aj k zintenzívneniu domácej, resp. koprodukčnej tvorby so slovenskou účasťou. "Predpokladáme, že projekty, ktoré sa dnes realizujú síce so slovenskou účasťou, ale mimo územia SR, by sa mohli v rámci ich realizácie presunúť na Slovensko, čo by malo iste pozitívny vplyv na zamestnanosť a hlavne ďalší rozvoj audiovizuálneho priemyslu u nás," naznačil Škreko.
      Ministerstvo kultúry plánuje podporiť do konca roka domácu kinematografiu aj zriadením Národnej filmovej agentúry. "Hlavnými úlohami agentúry, ktorá bude súčasťou Audiovizuálneho fondu, budú prezentácia Slovenskej republiky ako filmovej krajiny, do ktorej sa producentom oplatí prísť realizovať výrobu filmu či jeho časti, spájanie zahraničných a slovenských filmových profesionálov či vytváranie príležitostí na realizáciu filmových projektov na Slovensku," uviedol Škreko.
      Pripomenul aj nárast prostriedkov, ktorými štát prispieva do rozpočtu AvF. "Kým v rokoch 2014-2016 to bolo 4,5 milióna, v tomto roku päť miliónov, v roku 2018 bude mať k dispozícii už šesť miliónov eur,"Copyright TASR ©2017