30. 11. 2017

Najobjektívnejšie je televízne spravodajstvo RTVSNajobjektívnejšie je 

televízne spravodajstvo RTVS 
 
 V treťom štvrťroku tohto roka mali najobjektívnejšie televízne spravodajstvo verejnoprávny RTVS a TV Markíza. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu MML Omnibus spoločnosti Median SK.
      RTVS označilo v prieskume 24,4 percenta respondentov. V poradí k druhej TV Markíza sa priklonilo 24 percent účastníkov prieskumu.
      "Trendom niekoľkých posledných období je vyrovnávanie hodnotenia objektivity Slovenskej televízie a TV Markíza. Výsledky oboch staníc sú štatisticky neodlíšiteľné, je možné povedať, že obe stanice sú hodnotené zhodne," uvádza v komentári k výsledkom agentúra.
      Na treťom mieste v prieskume skončilo spravodajstvo TV JOJ s výsledkom 17,9 percenta. Spravodajskú televíziu TA3 označilo za najobjektívnejšiu 16 percent ľudí. Inú televíziu uviedli 2,3 percenta opýtaných. Respondenti mohli v prieskume určiť len jednu televíziu, pričom 14,7 percent z nich sa k otázke nevyjadrilo.
      Prieskum verejnej mienky zameraný na spravodajstvo v slovenských televíziách uskutočnila agentúra v mesiacoch júl až september 2017 kvótnym výberom. Zúčastnilo sa ho 2152 respondentov vo veku 14 až 79 rokov.

Copyright © TASR 2017