28. 6. 2019

Spoločnosť Tatralift Kežmarok nečerpala eurofondy od ministerstva školstva

Spoločnosť Tatralift Kežmarok nečerpala 

eurofondy od ministerstva školstva


Spoločnosť Tatralift Kežmarok žiadne eurofondy od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nečerpala. Spoločnosť sa preto opätovne ohradzuje voči sústavne šíreným zavádzajúcim, očierňujúcim a hanlivým informáciám denníka N, ktorý neustále naznačuje opak. V minulosti síce Tatralift Kežmarok na základe komunikácie s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky zvažoval primárne investície do zníženia energetickej náročnosti výrobných hál, no vo finálnej fáze k podpisu zmluvných dokumentov neprišlo. Spoločnosť Tatralift Kežmarok je na základe mediálnych konštrukcií tlačená do situácie, kedy svojim obchodným partnerom musí vysvetľovať finančné transakcie, ktoré sa neuskutočnili. Spoločnosť Tatralift je prekvapená, že k preukázateľným dezinformáciám sa uchyľuje práve médium, ktorého akcionár si zakladá na svojej vysokej medzinárodnej reputácii. Spoločnosť Tatralift Kežmarok sa nazdáva, že takéto konanie denníka N je v rozpore s právom, etikou a profesionalitou žurnalistiky a vykazuje znaky úmyslu. Žiada preto, aby sa predmetné médium šírenia neprávd a dezinformácií vo vzťahu k spoločnosti Tatralift zdržalo.