29. 11. 2020

Odpoveď Linhartovi

 Odpoveď LinhartoviHovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) Daniel Hrežík pri uverejnení stanoviska agrorezortu k potravinovému semaforu nepochybil a pracoval na podnet ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského. „Tlačová správa MPRV o potravinovom semafore bola pripravená na základe môjho vlastného podnetu a rovnako tak aj mnou osobne schválená a vydaná 13. novembra 2020. V procese vydania tlačovej správy a stanoviska rezortu k zlyhaniu nášho hovorcu neprišlo. Daniel Hrežík vykonal pokyny svojich nariadených tak, ako od neho bolo požadované,“ konštatoval v nedeľu pre agentúru SITA Ján Mičovský.

Ako sa podľa MPRV ukázalo, tlačová správa agrorezortu mala zmysel, keďže nedorozumenie okolo tvorby registra potravín – „potravinového semafora“, malo základy založené v rozdielnom vnímaní problematiky, či už z hľadiska potravinového práva alebo poskytovania informácií spotrebiteľom.

„Sme však radi, že sa pán poslanec Linhart priklonil k nášmu riešeniu a prijal naše argumenty. Aktuálne 6 prezentovaných kritérií, ktoré bude bližšie špecifikovať všeobecne záväzný predpis, má výpovednú hodnotu pre spotrebiteľa, budú v súlade s platnou legislatívou a hlavne s predpokladom pre správne rozhodnutie spotrebiteľa pri výbere potravín. Medzi šesť navrhovaných kritérií pre potravinový register patrí: cieľová/osobitná skupina spotrebiteľov; stupeň a spôsob spracovania; zloženie potraviny; kvalita a politika kvality; produkčný systém a pôvod a certifikačné systémy a štandardy bezpečnosti. Ide však o prvý návrh, ktorý bude predmetom ďalších krokov,“ doplnil Mičovský.

Zmena novely zákona o potravinách týkajúca sa vytvorenia registra potravín v podobe, ako bola tento týždeň v prvom čítaní schválená poslancami v Národnej rade SR, spĺňa podľa Mičovského predstavy MPRV SR. „Ďalšie podrobnosti, spôsob vedenia registra, ako aj potrebnú špecifikáciu finálnych kritérií, stanoví všeobecne záväzný právny predpis,“ uzavrel Mičovský.

Predkladateľ návrhu o zavedení tzv. potravinového semafora Patrick Linhart (Sme rodina) tvrdil, že hovorca ministerstva pôdohospodárstva SR Daniel Hrežík mal pred rokovaním v prvom čítaní o jeho návrhu svojvoľne komentovať tento návrh bez súhlasu a vedomia agroministra Jána Mičovského. Hrežík pred rokovaním o tomto bode programu na aktuálnej schôdzi NR SR rozposlal redakciám stanovisko agrorezortu, v ktorom sa uvádzalo, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) presadzuje v otázke tzv. potravinového semafora zavedenie jednotného systému EÚ založeného na dobrovoľnej báze grafického označovania potravín na prednej strane. Hrežík zároveň dodal, že iniciatívu a predkladané poslanecké návrhy v tomto smere síce agrorezort rešpektuje, ale upozorňuje, že platia jasné pravidlá potravinového práva, ktoré musia byť akceptované a dodržiavané. Aj napriek tomuto stanovisku agrorezortu zahlasovalo za potravinový semafor v prvom čítaní v parlamente až 127 poslancov.


©2020, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.