3. 12. 2020

MEDIA NEWS

 MEDIA NEWS
Hongkonský mediálny magnát Jimmy Lai, ktorého zatkli v stredu v súvislosti s obvineniami z podvodu, zostane vo väzbe až do súdneho procesu v apríli budúceho roka, informovala vo štvrtok agentúra DPA.
Magnáta a ďalších dvoch riadiacich pracovníkov z jeho spoločnosti Next Digital zatkli v stredu večer v súvislosti s údajnými obvineniami z podvodu. Tie sa týkajú prenájmu budovy denníka Apple Daily.
Majiteľom prodemokratických novín Appe Daily je 72-ročný podnikateľ Lai (v čínštine Li Č'-jing). Medzinárodne je známy ako kritik Číny a podporovateľ demokratického hnutia v Hongkongu, pripomína DPA.
Trojica sa vo štvrtok postavila pred súd. Ďalších dvoch predstaviteľov na kauciu prepustili; Laiovo prepustenie však súd odmietol z dôvodu možného "úteku", píše na svojej webovej stránke stanica BBC s odvolaním sa na správy miestnych médií.
Lai bol zadržaný aj auguste tohto roka na základe nového zákona o národnej bezpečnosti, ktorý podľa kritikov umožňuje prísne trestanie osôb na základe vágne formulovaných obvinení zo separatizmu a terorizmu.
Polícia ho zadržala pre obvinenie z tajnej dohody so zahraničnými silami, pričom prehľadala aj sídlo Apple Daily.
Peking na konci júna schválil zákon o národnej bezpečnosti v Hongkongu, ktorý zakazuje aktivity smerujúce k odtrhnutiu, podvratnú činnosť zameranú voči centrálnej vláde v Pekingu, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus.
Podľa kritikov tento zákon obmedzí slobody Hongkongu a je v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 prevzala bývalú britskú kolóniu pod svoju správu.
Troch hongkonských prodemokratických aktivistov odsúdili v stredu na tresty odňatia slobody za to, že počas minuloročných protivládnych protestov viedli nezákonné zhromaždenie pred hlavným sídlom hongkonskej polície. Medzi odsúdenými je i Joshua Wong, ktorý je kľúčovou postavou protivládnych protestov.Copyright © TASR 2020
Európska komisia (EK) dnes predkladá svoj akčný plán pre európsku demokraciu s cieľom posilniť postavenie občanov a vybudovať odolnejšie demokracie v celej EÚ. Týmto akčným plánom EK reaguje na výzvy, ktoré prináša narastajúci extrémizmus a pocit vzdialenosti medzi občanmi a politikmi a stanovuje opatrenia, založené na troch hlavných pilieroch:

1.       podpora slobodných a spravodlivých volieb – EK:

o   navrhne právne predpisy o transparentnosti sponzorovaného politického obsahu(„politická reklama“).

o   zreviduje pravidlá financovania európskych politických strán.

o   spustí nový operačný mechanizmus, na výmenu informácií o otázkach týkajúcich sa integrity volieb, ako je kybernetická bezpečnosť volieb.

o   využije prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ programu Kreatívna Európa na podporu angažovanosti občanov a aktívnej občianskej spoločnosti, a to nielen v čase volieb.

o   posilní kapacity volebných pozorovateľských misií EÚ v tretích krajinách.

2.       posilnenie slobody médií – EK:

o   v roku 2021 navrhne odporúčanie týkajúce sa bezpečnosti novinárov, v ktorom bude osobitnú pozornosť venovať hrozbám namiereným proti novinárkam, a iniciatívu na potlačenie zneužívania súdnych sporov proti účasti verejnosti.

o   bude úzko spolupracovať s členskými štátmi a zabezpečí udržateľné financovanie projektov právnej a praktickej pomoci novinárom v EÚ aj inde vo svete.

o   predloží aj ďalšie opatrenia na podporu plurality médií a na posilnenie transparentnosti vlastníctva médií a štátnej reklamy,

o   realizuje nový monitora vlastníctva médií

 

3.       boj proti dezinformáciám – EK:

o   navrhuje zlepšenie existujúcich nástrojov na boj proti zahraničnému zasahovaniu vrátane novej možnosti ukladať páchateľom sankcie.

o   EK na jar 2021 vydá usmernenia na zlepšenie kódexu postupov a stanoví spoľahlivejší rámec na monitorovanie jeho vykonávania.

 

Akčný plán  pre európsku demokraciu sa bude vykonávať do roku 2023, potom EK  posúdi dosiahnutý pokrok a potrebu ďalších krokov.

Komisia bude spolupracovať s Európskym parlamentom a Radou, ako aj so širokým okruhom vnútroštátnych aktérov, verejných aj súkromných, nad rámec vládnych orgánov, keďže všetci títo aktéri majú kľúčový význam pre posilnenie odolnosti našich demokracií.

 

Podrobnosti:

Tlačová správa

European Democracy Action Plan – Website

European Democracy Action Plan – Factsheet

European Democracy Action Plan – Questions & Answers

European Democracy Action Plan – Public consultation resultsKomisia dnes prijala akčný plán na podporu obnovy a transformácie mediálneho a audiovizuálneho sektora. Tento sektor, ktorý bol najviac zasiahnutý koronakrízou, má zásadný význam pre demokraciu, kultúrnu rozmanitosť Európy a digitálnu autonómiu. Akčný plán prináša konkrétne opatrenia na zotavenia sa, transformáciu a zlepšenie postavenia tohto sektora.  Väčšina opatrení sa prijme už v prvých mesiacoch roku 2021 a uskutočnia sa aj konzultácie so zainteresovanými stranami.

Obnova

V rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa v každom národnom pláne podpory obnovy a odolnosti vyčlení minimálne 20 % výdavkov na digitálnu oblasť. Tento cieľ bude zahŕňať aj opatrenia na podporu výroby a distribúcie digitálneho obsahu, ako napríklad digitálne médiá.

AV sektoru sa  uľahčí prístup k podpore EÚ; podporia sa investície do audiovizuálneho priemyslu (iniciatíva MEDIA INVEST -  mobilizovať investície vo výške 400 miliónov EUR počas 7 rokov) a spustí sa iniciatíva „NEWS“ s cieľom zlúčiť opatrenia a podporu pre sektor spravodajských médií.

Transformácia

V oblasti zelenej a digitálnej transformácie sa plánuje:

  • Podporiť európske mediálne dátové priestory na výmenu údajov a inovácie;

  • Podporiť európsku priemyselnú koalíciu pre virtuálnu a rozšírenú realitu s cieľom pomôcť médiám EÚ pri využívaní týchto imerzívnych technológií a vytvoriť mediálne VR laboratórium pre projekty zamerané na nové spôsoby rozprávania príbehov a interakcie;

  • Uľahčiť opatrenia, aby sektor dosiahol klimatickú neutrálnosť do roku 2050.

Posilnenie postavenia AV sektora:

  • Začať dialóg s audiovizuálnym sektorom s cieľom zlepšiť prístup k audiovizuálnemu obsahu a jeho dostupnosť v celej EÚ, aby sektor mohol expandovať a osloviť nové publikum a aby mali spotrebitelia širokú ponuku obsahu;

  • Podporiť talenty v európskych médiách, okrem iného presadzovaním rozmanitosti pred a za kamerou, ako aj vyhľadávaním a podporou začínajúcich mediálnych podnikov;

  • Posilniť postavenie občanov, a to aj zvýšením mediálnej gramotnosti a podporou vytvárania nezávislej alternatívnej agregácie správ;

  • Posilniť spoluprácu medzi regulačnými orgánmi v záujme zabezpečenia riadneho fungovania mediálneho trhu EÚ.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Akčný plán o európskych médiách v digitálnom desaťročí

Prehľad o podpore pre novinárov a mediálny sektor

Projekty na podporu slobody a plurality médií financované zo zdrojov EÚ

Tlačová správa o európskom akčnom pláne pre demokraciu