2. 12. 2020

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Krupinská televízia (KTV) spoločnosti ATELIER TV s.r.o.;
 • uložila sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o., za porušenie § 16 ods. 3 ZVR písm. e) ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 14. 5. 2020 (JOJ PLUS) a dňa 16. 5. 2020 (JOJ) odvysielal program My dvaja a magor, ktorého český dabing použitý v odvysielanom programe bol vyrobený po 31. 12. 2007, a ktorý bol prvýkrát odvysielaný na území Slovenskej republiky po 31. 12. 2007, čím došlo k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z.;
 • uložila sankciu – upozornenie a porušenie zákona spoločnosti KABELTELSAT s. r. o. za porušenie § 15a ods. 1 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 8. 5. 2020 odvysielal komunikát s názvom Videonoviny na programovej službe tvN bez udelenej licencie;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAKRÍZA – SLOVAKIA spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 14. 9. 2020 v čase o cca 21:33 hod. a dňa 16. 9. 2020 v čase o cca 12:48 hod. odvysielal program Farma, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • udelila registráciu retransmisie spoločnosti EHS, s.r.o., v územnom rozsahu mesta Holíč;
 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi RTVS, začatého z podozrenia na porušenie § 16 ods. 3 písm. a) a b) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita, objektívnosť a nestrannosť politicko-publicistického programu) z dôvodu odvysielania programu Do kríža, na programovej službe Dvojka, dňa 20. 5. 2020;
 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi RTVS, začatého z podozrenia na porušenie § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita) a § 31a ods. 4 ZVR (zákaz skrytej mediálnej komerčnej komunikácie), z dôvodu odvysielania programu Hosť Andrey Poláčkovej, na programovej službe Rádio Slovensko, dňa 21. 5. 2020;
 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) začatého z podozrenia na porušenie § 19 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 1., 2. 3., 4., 5., 6. a 7. 5. 2020 odvysielal upútavky na program Mechanik zabijak, ktoré mohli obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútava, znazorňujúce scény násilia;
 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) začatého z podozrenia na porušenie § 19 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 29. a 30. 4., 1., a 3. 5. 2020 odvysielal upútavky na program Ochranca zabijak, ktoré mohli obsahovať výňatky z programu, na ktoré upútavajú, znázorňujúce scény násilia;
 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS), začatého z dôvodu možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 20. 4. 2020 v čase o cca 13:52 hod a dňa 21. 4. 2020 v čase o cca 5:33 hod. odvysielal program Rodinné záležitosti – Travestita, Gandža (E 15), ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, pričom vzniklo podozrenie z nesprávneho uplatnenia JSO;
 • uznala za neopodstatnenénasledujúcesťažnosti, respektíve ich časti, a to na:

- vysielanie programov Správy RTVS (príspevok Práva pacientov a lekárov), zo dňa 27. 10. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Reportéri, zo dňa 19. 10. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Reportéri, zo dňa 28. 9. 2020 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Druhá vlna, zo dňa 5. 10. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu A teraz čo?, zo dňa 29. 9. 2020 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, TV LUX s.r.o., TV LUX);

- vysielanie programu Farma a upútavky na program Farma, zo dňa 6. 10. 2020 (ochrana ľudskej dôstojnosti, ochrana maloletých, čestnosť a slušnosť reklamy, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Farma, zo dňa 16. 9. 2020 o cca 13:50 hod. (ochrana maloletých, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Televízne Noviny, príspevok s názvom Súťaž o príspevky z fondu, zo dňa 9. 9. 2020 (ochrana ľudskej dôstojnosti, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Televízne Noviny, príspevky s názvom Platí zákaz zhromažďovania a Kritizujú vyhradené hodiny, zo dňa 13. 10. 2020 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Reflex, zo dňa 13. 10. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie reklamy na stávkovú spoločnosť Niké, reklamné šoty spoločnosti Fortuna a Tipos, označenie sponzora Fortuna Tipos, komunikát Tipos – informácia pre tipujúcich zo dňa 5. 10. 2020 (čestnosť a slušnosť reklamy, nepoškodzovanie záujmov spotrebiteľov, obmedzenie reklamy na niektoré výrobky, zákaz nabádania na konanie, ktorým sa poškodzuje alebo ohrozuje zdravie alebo bezpečnosť, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. - TV MARKÍZA, MAC TV s.r.o. - JOJ, RTVS - Jednotka);

- vysielanie programovej služby Rádio Šport (Rádio Šport s.r.o.) na frekvencii  89,8 MHz Prešov v čase po odňatí licencie;

- prevádzkovanie retransmisie bez registrácie a  poskytovanie retransmisie programových služieb bez súhlasu pôvodného vysielateľa (CONET ISP s. r. o.);

- vysielanie programu V politike, zo dňa 25. 10. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, TA3. C.E.N. s.r.o.);