3. 12. 2020

Televízne spravodajstvo RTVS je stále najobjektívnejšie

 Televízne spravodajstvo RTVS 

je stále najobjektívnejšie


Televízne spravodajstvo RTVS bolo počas tretieho kvartálu 2020 opäť najobjektívnejším na Slovensku. Svoju pozíciu si obhájilo po štvrtý raz v aktuálnom prieskume agentúry MEDIAN SK. Spravodajstvo verejnoprávnej televízie za najobjektívnejšie označilo 22,7% opýtaných.

„Nesmierne ma teší, že spravodajstvo RTVS bolo štyrikrát po sebe označené divákmi ako najobjektívnejšie. Výsledky prieskumu sú veľkým ocenením práce celého spravodajského tímu a verím, že aj v budúcnosti diváci ocenia vyvážené a nestranné informácie o aktuálnom dianí v našej krajine a zahraničí, ktoré im v rámci spravodajstva ponúkame," uviedol riaditeľ Sekcie spravodajstva RTVS Vahram Chuguryan.

MEDIAN SK realizoval prieskum zameraný na najobjektívnejšie televízne spravodajstvo v slovenských televíziách v období júl až september 2020. Na prieskume sa zúčastnilo 2061 respondentov vo veku 14 až 79 rokov.

Zdroj: MML Omnibus, 2020/III, MEDIAN SK