1. 12. 2020

SLOVAK MEDIA NEWS

 SLOVAK MEDIA NEWS


Poskytovanie kvalitného spravodajstva spravodajstva o činnosti mesta a organizácií zriadených mestom Lučenec v rámci regionálneho vysielania by mal poskytovať nový prevádzkovateľ, ktorého na ďalšie obdobie hľadá samospráva Lučenca. Ako vyplýva z výzvy zverejnenej na webovej stránke mesta, predpokladaná cena služby počas budúceho roka by mala byť 15 600 eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

Poskytovanie služieb súvisiacich s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou televíznych programov v rámci regionálneho vysielania by mal budúci dodávateľ tejto služby zabezpečovať od 1. januára až do konca budúceho roka. Medzi dodanými službami majú byť aj online prenosy z rokovaní mestských poslancov. Jediným kritériom pre výber je najnižšia cena a splnenie špecifikácie. Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 10. decembra do 12:00.

 

Copyright © TASR 2020