18. 12. 2020

Pri vstupe na územie SR majú výnimku skupiny umelcov, výskumníkov i novinárov

Pri vstupe na územie SR majú výnimku skupiny umelcov, 
výskumníkov i novinárov

Výnimku z povinnej izolácie v domácom prostredí, prípadne karanténnom zariadení majú pri vstupe na územie SR aj ľudia pracujúci na cezhraničnej audiovizuálnej produkcii či dramatickom diele, výskumníci i redaktori spravodajstva. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.
Vyhláška s piatkovou platnosťou v rámci povolených výnimiek definuje aj osoby prichádzajúce z Českej republiky, Poľska, Maďarska alebo Rakúska, alebo sa na územie Slovenskej republiky vracajú a podieľajú ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii audiovizuálneho diela alebo televízneho programu ako vyslaní redaktori alebo členovia štábu na spravodajskej mediálnej produkcii, ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii vrátane skúšania alebo on-line vysielania hudobno-dramatického diela. Výnimku majú aj tí, ktorí sa podieľajú na reštaurovaní, výskume na archeologickom nálezisku, v múzeu, archíve alebo v inej pamäťovej, akademickej alebo vedeckej inštitúcii, prípadne na inštalácii alebo odinštalovaní výstavy v múzeu, galérii alebo výstavnej sieni, alebo majú angažmán v divadle alebo hudobnej inštitúcii.


Podmienkou je potvrdenie o povolenej činnosti, ktoré je potrebné predložiť pri prechode hraníc.


Copyright © TASR 2020